Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Urunk mennybemenetele - 2022. május 29.

Urunk mennybemenetelének főünnepe van.

Hétfő: Szent István király ereklyéinek átvitele.

Kedd: Szent Jusztinusz vértanú.

Péntek: Az ugandai vértanúk.

Szombat: Szent Quirinus püspök, vértanú.

A befejező Loretói litániát kedden este ¾ 7-kor imádkozzuk.

Május 31-én, kedden, este 7 órakor Böjte Csaba ferences atya mutatja be a szentmisét. A szentmise végén adományainkkal segíthetjük a Dévai Szent Ferenc Alapítványt.

 

A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. Elsőcsütörtökön este ½ 7-kor papi és szerzetesi hívatásokért imádkozunk. Elsőpénteken a reggel ¼ 8 órai szentmise után szentségkitétel, 12-kor szentolvasó, du. 3 órakor az irgalmasság rózsafüzére, ezt követi a Jézus Szíve litánia, majd a szentségeltétel. Du. 4-kor a bérmálkozók próbája és gyóntatása lesz. A du. 3 óráig tartó szentségimádást ajánljuk fel a bérmálkozókért. A Szűzanya Szeplőtelen Szíve elsőszombati ájtatossága este ¼ 7-kor szentolvasóval kezdődik, 7-kor szentmise, a szentmise után Szűzanya köszöntő.

 

 A hétköznapi szentmisék rendje:

-hétfő és szombat reggel ½ 7 és este 7

-kedd-szerda-csütörtök-péntek reggel

  ½ 7, ¼ 8 és este 7.

 

Jubiláns Házaspárok Találkozója június 18-án de. 10 órakor lesz a Szombathelyi Székesegyházban.  Azokat a házaspárokat várják, akik az idei évben ünneplik az 5. évfordulótól kezdve öt évenkénti felosztásban a házassági évfordulójukat. Jelentkezni lehet az Egyházmegye honlapján (www.martinus.hu) június 7-ig.

 

A betegek szentségének közösségi kiszolgáltatása pünkösdhétfőn, Szűz Mária az Egyház anyja emléknapján, a de. ½ 9 órai szentmise keretében lesz. A betegek kenetét az öregek, az idősek, a betegségben szenvedők vehetik fel. Jelentkezni lehet a plébánián, ill. a sekrestyében. Zalabesenyőben a de. ½ 10 órakor kezdődő szentmisében lesz a betegek kenetének kiszolgáltatása.

 

Autóbuszt szeretnénk indítani a június 25.-i szombathelyi pap- és diakónusszentelésre.  Vigh Balázst, aki plébániánk papnövendéke, ezen a napon szentelik szerpappá. Jelentkezni lehet a sekrestyében, ill. a plébániahivatalban.

 

Jövő vasárnap Pünkösdvasárnap, a Szentlélek kiáradásának főünnepe lesz. Du. 4-kor bérmálás lesz templomunkban. A bérmálkozók nagy száma miatt (77 bérmálkozó) kérjük a testvéreket, hogy ezt a szentmisét engedjük át a bérmálkozók szüleinek, bérmaszülőiknek.