Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Nagyböjt 3. vasárnap - 2022. március 20.

      Nagyböjt 3. vasárnapja van.

 

      Március 25, péntek, Urunk születésének hírüladása, Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepe. Szentmisék reggel ½ 7, ¼ 8 és este 6 óra.

 

      Nagyböjt péntekjein a betöltött 14 éves kortól hústilalom van. A hústilalom alól felmentésük van azoknak, akik nem saját asztaluknál étkeznek, de ők kötelesek önmegtagadással, jócselekedettel, imádsággal helyettesíteni.

      Nagyböjtben péntekenként az esti szentmise előtt ¼ 6 órától végezzük a keresztutat. A Kálvárián du. 3-kor kezdődik a keresztút.

      Március 25-én 17 órától a Családkapocs Egyesület „Egészségtudatosság és családtervezés” címmel előadást szervez a Szent Család Óvodában.

     

A hétköznapi szentmisék rendje:

•         hétfő és szombaton: reggel ½ 7 és este 6

•         kedd-szerda-csütörtök-péntek: reggel ½ 7, ¼ 8 és este 6.

 

     Az Adoremus áprilisi száma a sekrestyében átvehető.

 

     Nagyböjti adománygyűjtéssel szeretnénk támogatni a menekülteket, a szegény családokat, a rászorulókat. Szeretettel kérjük a testvérek pénzadományát, melyet a karitász perselybe lehet tenni. Hálásan köszönjük.

 

     A Katolikus Püspöki Konferencia kérésére nemcsak pénzadománnyal, hanem tartós élelmiszerrel is segíthetjük a határon túli magyar testvéreinket és a menekülteket.  Az adományokat pénteken, március 25-én, du. ½ 5 órakor lehet hozni a templomba a főbejáraton át. Az adományokat a karitász munkatársai veszik át a Szent Erzsébet oltárnál. Hálásan köszönjük.

 

     Nagyböjti lelkigyakorlatunkat Dr. Pem László atya tartja Szombathelyről. Az időpont április 1-2. (péntek – szombat) az esti szentmisék keretében.

 

     A jövő vasárnap Nagyböjt 4. vasárnapján du. 5 órakor lesz templomunk új orgonájának szentelése. Az új orgonát megáldja, és a szentmisét bemutatja Dr. Székely János megyéspüspök úr. Plébániánk e nagy ünnepére szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket.  A jövő vasárnapi óraállítás a szentmisék kezdési időpontját nem érinti.

 

     Mindszenty József bíboros születésének 130. évfordulójának ünnepségére autóbusz indul. Jelentkezni lehet a Kertvárosi Plébánián. Bővebb tájékoztató a kitett plakáton olvasható.