Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Évközi 31. vasárnap - 2021.október 31.

Évközi 31. vasárnap van.

 

A mai  óraállítás a szentmisék kezdési időpontját nem érinti.

 

Hétfő:         Mindenszentek főünnepe.

Kedd:         Halottak napja.

Csütörtök:Borromeo szent Károly püspök.

Péntek:     Szent Imre herceg ünnepe.

Hétfőn, Mindenszentek főünnepén a szentmisék reggel 7, ½ 9 és este 6 órakor kezdődnek. Az esti szentmise után imádságos megemlékezés lesz az elhunytakról.

A Göcseji úti temetőben du. 5 órakor ökumenikus imádság lesz az elhunytakért.

Zalabesenyőben reggel ½ 9-kor lesz szentmise.

 

A Halottak napi miserend: reggel ½ 7, ¼ 8 és este 6 óra.

 

A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. Elsőcsütörtökön az este ½ 6-kor kezdődő szentórát papi és szerzetesi hívatásokért ajánljuk fel. Elsőpénteken a szentmisék reggel ½ 7, ¼ 8 és este 6 órakor kezdődnek. Elsőpénteken egész napos szentségimádás lesz templomunkban. A ¼ 8-as szentmise után szentségkitétel, 12-kor szentolvasó, du. 3-kor az irgalmasság rózsafüzére. Este ½ 6-kor szentóra, szentségeltétel. A Szűzanya Szeplőtelen Szíve első szombati ájtatossága este ¼ 6-kor rózsafüzér imával kezdődik, 6-kor szentmise, a szentmise után Szűzanya köszöntő.

 

November 1-8-ig teljes búcsú nyerhető a tisztítóhelyen szenvedő lelkek javára a szokott feltételekkel: temetőlátogatás, imádság a halottakért. A teljes búcsú mind nyolc napon elnyerhető.

Aki Halottak napján áhítatos lélekkel meglátogat egy templomot vagy kápolnát, és ott elimádkozza a Hiszekegyet és a Miatyánkot, teljes búcsút nyerhet a tisztítóhelyen szenvedő lelke javára.

Kérjük a testvéreket, hogy ezekben a napokban végezzük el szentgyónásunkat, hogy a megszentelő kegyelem állapotában imádkozhassunk a halottakért.

 

Jövő vasárnap évközi 32. vasárnap