Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

április 8. Urunk Jézus krisztus feltámadása

Húsvétvasárnap van, az Úr Jézus Krisztus dicsőséges feltámadását ünnepeljük. Szeretnénk megköszönni a jó Istennek azt a sok kegyelmet, amelyben nagyböjt folyamán részesültünk. Köszönjük a testvérek buzgóságát, amelye tanúsítottak a lelkigyakorlat és a nagyheti szertartások alatt.

            Hálásak vagyunk a díszítőknek, takarítóknak az áldozatos munkáért, a ministránsok, a kántoraink, valamint az énekkarok szolgálatáért, hogy közreműködésükkel széppé tették a szertartásokat.

 A kedves híveknek Istentől megáldott, kegyelemteljes húsvéti ünnepeket kívánunk. A feltámadt Üdvözítő erősítsen meg bennünket a hitvalló keresztény életben.

 Holnap, Húsvéthétfőn ünnepi miserendet tartunk. A kertvárosi templomban húsvéthétfőn este nem lesz szentmise.

  Április 13-án, pénteken este 6 órakor a kertvárosi templomban fatimai engesztelő szentmise és szentségimádás lesz. Jó idő esetén megtartjuk a körmenetet.

             Megjelent a Martinus, egyházmegyénk lapja. A sekrestyében vásárolható.

             Plébániai zarándoklatot szervezünk Marizellbe május 5-én, szombaton. A részvételi díj 5.500 Ft. + biztosítás. Jelentkezni lehet a plébánián.

 Jövő vasárnap az Isteni Irgalmasság vasárnapja lesz. Jövő vasárnap du. 4 órakor családos szentmise lesz a Zárdában. Jövő vasárnap este 6-kor a Nagytemplomban szentségimádást tartunk a Jézus Szíve Család vezetésével.


Ságodban hirdetni: Húsvéthétfőn 11 órakor lesz szentmise.