Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-12:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Évközi 4. vasárnap 2021. január 31.

Évközi 4. vasárnap van.

Szeretettel buzdítjuk a testvéreket ez évi szentmisék előjegyzésére. A szentmisének végtelen értéke van, és a szentmiseáldozat bemutatása által a lehető legnagyobb segítséget nyújtjuk a tisztítóhelyen szenvedő lelkeknek, elhunyt szeretteinknek, a betegeknek, családtagjainknak és saját magunknak.

Kedd:   Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő Bol-

               dogasszony) ünnepe.

Szerda:Szent Balázs püspök, vértanú emlékezete.

Péntek:Szent Ágota szűz és vértanú emléknapja.

Szombat:Miki szent Pál és társai, japán vértanúk.

           Február 2-án, kedden, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a szentmisék reggel ½ 7, ½ 8 és este 6 órakor kezdődnek. A reggel ½ 7 órai szentmisében lesz gyertyaszentelés.

 

           A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. Elsőcsütörtökön az este ½ 6-kor kezdődő szentórát papi és szerzetesi hívatásokért ajánljuk fel. Elsőpénteken az szentmisék reggel ½ 7, ½ 8 és este 6 órakor kezdődnek. A Szűzanya Szeplőtelen Szíve elsőszombati ájtatossága este ¼ 6-kor rózsafüzér imával kezdődik, 6-kor szentmise, a szentmise után Szűzanya köszöntő.

 

          Elsőpénteken egész napos szentségimádás lesz templomunkban. A ½ 8 órai szentmise után szentségkitétel, 12 órakor a szentolvasót imádkozzuk, du. 3. az irgalmasság rózsafüzérét végezzük. Este ½ 6-kor szentségimádás, szentségeltétel. Szívesen jöjjünk a szentségimádásra, kérve a szentségi Jézus segítségét, kegyelmét.

 

A plébánia hivatal nyitva tartása: hétfőtől péntekig de. 9-12 óra.

A hétköznapi szentmisék rendje:

-hétfő-szerda-csütörtök–szombat:

reggel ½ 7 és este 6 óra

-kedd–péntek: reggel ½ 7, ¼ 8 és este 6 óra

 

Péntekenként az esti szentmise után csendes szentségimádás van templomunkban.

 

Szentévi búcsú nyerhető a Szent József-évben, mely december 8-ig tart.

 

Jövő vasárnap évközi 5. vasárnap lesz. A szentmisék után balázsáldásban részesítjük a testvéreket.

 

 

Besenyő: Kedden, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, du. ½ 5-től gyóntatás, 5-kor szentmise. A szentmisében gyertyaszentelés lesz. Hozzunk magunkkal gyertyát.

Jövő vasárnap szentségimádási nap lesz. A ¼ 12 órai szentmise után balázsáldás, majd szentségkitétel, du. ½ 4-kor szentóra, szentségeltétel.