Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

2012. április 1. Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja

            Virágvasárnap van: az Úr Jézus ünnepélyes jeruzsálemi bevonulására emlékezünk. E nappal kezdődik a Nagyhét. Barkaszentelés és körmenet a Nagytemplomban a 10 órai szentmisében lesz. Du. 4 órakor családos szentmise lesz a Zárdában.

A Nagytemplomban ma este a 7 órai szentmisében kezdődik nagyböjti lelkigyakorlatunk és Nagykedden az esti 7 órai szentmisén fejeződik be. Lelkigyakorlatunkat Dr. Korzenszky Richárd bencés atya, tihanyi perjel tartja. A lelkigyakorlatos szentmisék előtt 6 órától gyónási lehetőség. Kérjük testvéreinket, hogy e napokban végezzük el húsvéti szentgyónásunkat.

A Szent Háromnap liturgikus rendje:

Nagycsütörtök: a Nagytemplomban este 7 órakor kezdődik az utolsó vacsora emlékmiséje. A szentmise után oltárfosztás és szentségimádási, virrasztási óra a vérrel verítékező Krisztusra emlékezve. A kertvárosi templomban és a Zárdában este 6 órakor kezdődik a szentmise.

Nagypéntek: Az Úr Jézus megváltó, üdvösségszerző kereszthalálának ünnepe. A Nagytemplomban reggel 8 órakor zsolozsmát imádkozunk. 9 órakor keresztutat végzünk. A szertartás este 7 órakor kezdődik. A kertvárosi templomban du. 5 órakor keresztúttal kezdődik a szertartás. A Zárdában este 5 órakor lesz a szertatás. A Jánka-hegyi keresztút du. ½ 3-kor indul a Kálváriától. Nagypéntek szigorú böjti nap, 18-60 éves korig háromszor szabad étkezni, egyszer jóllakni és 14 éves kortól nem szabad húst fogyasztani.

Nagyszombat: az Úr sírban nyugvásának napja. Reggel 8 órakor zsolozsmát imádkozunk. A feltámadás vigíliáját plébániánk közössége a Nagytemplomban ünnepli. A szertartás este 7 órakor kezdődik. Ennek részei: új tűz megáldása, bevonulás a húsvéti gyertyával, húsvéti örömének és szentírási olvasmányok. Az evangélium után a keresztvíz megáldása és keresztségi fogadalmunk megújítása. A szentmise után feltámadási körmenet lesz a szokott útvonalon. A szertartásra és a körmenetre hozzunk magunkkal gyertyát. Buzgó lélekkel vegyünk részt a nagyheti szertartásokon és járuljunk szentáldozáshoz.

            Templomunkban Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Nagyszombaton reggel 7 és 8 között gyónási lehetőség. E napokon reggel nincs szentmise és csak a szertartásokon lehet áldozni.

Jövő vasárnap Húsvétvasárnap, az Úr Jézus Krisztus dicsőséges feltámadásának főünnepe lesz. A reggeli 7 órai szentmisén ételszentelés lesz.

 

Pózván hirdetni: Húsvétvasárnap 11 órakor szentmise lesz.

Ságodban hirdetni:  Húsvéthétfőn 11 órakor lesz szentmise.