Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-12:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Advent 1. vasárnap 2020. november 29.

Advent 1. vasárnapja van.

A mai nappal új egyházi év kezdődött. Az advent, mely felkészít az Úr Jézus születésének megünneplésére, legyen kegyelmi időszak számunkra.

Hétfő: Szent András apostol ünnepe.

Csütörtök:Xavéri szent Ferenc áldozópap emléknap.                   

Péntek:Szent Borbála szűz és vértanú emlékezete.    

            Hétfőtől a reggel 6 órakor kezdődő hajnali szentmisékre szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket.

            A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. Elsőcsütörtökön az este ½ 6-kor kezdődő szentórát papi és szerzetesi hívatásokért ajánljuk fel. Elsőpénteken a szentmisék reggel 6, ½ 8 és este 6 órakor kezdődnek. A Szűzanya Szeplőtelen Szíve elsőszombati ájtatossága este ¼ 6-kor rózsafüzér imádsággal kezdődik, 6-kor szentmise, a szentmise után Szűzanya köszöntő.

Pénteken egésznapos szentségimádás lesz templomunkban. Reggel ½ 9-kor szentségkitétel, 12-kor rózsafüzér, este ½ 6-kor szentóra, szentségeltétel.

            A rászorulók karácsonyi megsegítésére pénzadományt gyűjtünk. Kérjük a testvéreket, hogy az erre szánt összeget a karitász perselybe szíveskednek tenni. Nagylelkűségüket előre is hálásan köszönjük.

 Katolikus Kalendárium, forgatható Falinaptár, gyerek naptár a sekrestyében vásárolható. Plébániánk egy lapos falinaptára 100 Ft-os áron a sekrestyében kapható.

 Az Ünnepi Harangszót a testvérek a szokott helyen találják. Kérjük, hogy anyagiakkal támogassák a lap megjelenését, amit előre is köszönünk.

 A hétköznapi szentmisék időpontja:

-hétfő, szerda, csütörtök, szombat: reggel 6

és este 6 óra.

-kedd és péntek: reggel 6, ¼ 8 és este 6 óra.

 

A plébánia hivatal nyitva tartása: de. 9-12 óra.

A szentmiséket – a Püspöki Konferencia rendelkezésének megfelelően – a szabályok betartásával megtartjuk. A növekvő járványveszély miatt azonban

minden második padsort lezártunk. A padsorokban három személy ülhet: a padok szélén ketten, illetve a pad közepén egy személy. A családtagok egy padsorban is ülhetnek. A mellékoltároknál is tartsuk meg a távolságot. A főoltár előtti helyekre is lehet ülni. Tavasszal is ugyanezen szabályok betartásával miséztünk. A szájmaszkról és kézfertőtlenítésről ne feledkezzünk meg. Szentgyónás elvégzésére továbbra is a keresztelő kápolnában, ill. a sekrestyében van lehetőség.

Kérjük a testvéreket, hogy ezeket a rendelkezéseket lelkiismeretesen tartsuk meg. Vigyázzunk a magunk és mások egészségére.