Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Évközi 13. vasárnap 2020. június 28.


Hétfő:       Szent Péter és szent Pál apostolok főünnepe.

Kedd:        A római egyház első szent vértanúi.

Csütörtök: Sarlós Boldogasszony ünnepe: Szűz Mária látogatása Erzsébetnél.

Péntek:    Szent Tamás apostol ünnepe.

Szombat:  Portugáliai szent Erzsébet emlékezete.

 

     Hétfőn, szent Péter és szent Pál apostolok ünnepén a szentmisék reggel ½ 7, ½ 8 és este 7 órakor kezdődnek.

     A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. Elsőcsütörtökön este ½ 7-kor papi és szerzetesi hívatásokért imádkozunk. Elsőpénteken a szentmisék reggel ½ 7, ½ 8 és este t-kor kezdődnek. Elsőszombaton a Szűzanya Szeplőtelen Szíve ájtatosság ¼ 7-kor rózsafüzér imával kezdődik, 7 órakor szentmise, a szentmise után Szűzanya köszöntő.

    Hétköznapokon csak két szentmisét tartunk: reggel ½ 7 és este 7 órakor.A ¼ 8 órai szentmiseszándékot is elvégezzük. Aki szeretné a ¼ 8 órai szentmise szándékot más időpontra tenni, kérjük, jelezze a plébániahivatalban.

     A szentmisékre vonatkozó rendelkezéseket tartsuk be. A szentmiséken kérjük, viseljünk szájmaszkot, a szentmisére érkezéskor fertőtlenítsük a kezünket. Kizárólag kézbeáldoztatás van, és a békeköszöntéskor nincs kézfogás. A szentmisék végén a templomból kimenet tudjuk adományainkat a perselyes kosarakba tenni. Hálásan köszönjük.

     Plébániánk du.14-15 óra között van nyitva.A plébánia telefonszámán (599-230).

    Jövő vasárnap évközi 14. vasárnap lesz. Jövő vasárnap a Besenyői Öreg hegyen a búcsúi szentmise 11 órakor kezdődik.

Besenyőben Sarlós Boldogasszony ünnepén reggel 8-kor lesz a fogadalmi szentmise.
  Az alábbiakban szeretettel osztjuk meg a testvérekkel Horváth István Sándor atya gondolatait, melyeket az "Élő víz" kiadványon olvashatnak:

 


A kereszt életünk része

Élt Moszkvában egy német orvos. A mindennapi betegei mellett sok időt szánt arra, hogy a város szegénynegyedeit járta, kereste azokat a betegeket, akiknek már ahhoz sem volt ereje, hogy a rendelőig elmenjenek. És sokat járt a börtönbe is, a fogvatartottakat, a rabokat gyógyítani, kezelni.

Önzetlen szolgálatát városszerte ismerték, ezért „Moszkva angyalának” nevezték. Egyszer meglátogatta őt a moszkvai metropolita, a város legfőbb vallási méltósága, vezetője. Amikor beszélgetésük során éppen a börtönben lévőkre terelődött a szó, a metropolita megjegyezte: „Akit elítéltek, az bűnös.” Az orvos erre a rendelő falán lévő egyszerű fakeresztre mutatva ezt válaszolta: „Szerintem az elítéltek csak megfeledkeztek Krisztusról.”

Érdemes feltennünk a kérdést: Hordozod-e a kereszted? Vagy már megfeledkeztél róla? Kereszt nélkül nincs keresztény élet. Kereszt nélkül nincs krisztusi élet. A kereszt irányít minket, életünk része. Sok kritika éri a keresztényeket, a híveket és a közösségeket, magát az Egyházat, amelyek bizony fájdalmasan érintenek minket, akár jogtalanok, akár jogosak. Valóban sokszor méltatlanok a támadások és nem jószándékból fakadnak. De azokat a jószándékú kritikákat mindenképpen érdemes meghallgatnunk, amelyek kereszthordozásunk hiányosságaira mutatnak rá. A kereszt elsősorban nem egy tárgy, amit kiteszünk a templomok vagy más épületek falára. Fel lehet azon háborodni, ha valahol az iskolák termeiből el akarják távolítani a keresztet. Igen, szükséges, hogy védjük a keresztény értékeinket! De aki a saját életéből eltávolította a keresztet, az ne háborogjon olyan hangosan! Szép dolog, ha valaki keresztet hord a nyakában és nem szégyelli azt mások előtt. De ez csak akkor válik hiteles tanúságtétellé, ha észreveszi a rászorulókban Krisztust és segít nekik keresztjük hordozásában.

 

Hordozod-e a kereszted?

Vallásos vagy? Gyakorlod a vallásodat? Gyakorló hívő vagy? Ezeket és a hasonló kérdéseket egyetlen kérdés sűríti magába: Hordozod-e a kereszted? Egyszer valaki kicsit fellengzősen mutatta, hogy milyen szép keresztet hord a nyakában. Püspöki mellkereszteket megszégyenítő darab volt. Aztán a mellén lógó keresztet szorongatva szinte áradozva kezdett beszélni vallásosságáról. Farizeusokat megszégyenítő öndicséret volt. De Jézus nem a mellén, hanem a hátán vitte a keresztet. Jobb lenne, ha mindenki úgy hordaná a sajátját. Lehet-e másképpen értelmezi Jézus szavait, amit a mai vasárnap evangéliumában olvasunk: „Aki nem veszi föl a keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám”?

 

Te vagy számomra az út

Életem Ura, Jézus Krisztus! A kereszt és a kereszthordozás életformát, gondolkodást és cselekvést jelent. Akkor tudom megváltoztatni a világot, ha a kereszt már megváltoztatta az életemet. Készen állok, hogy tétovázás nélkül induljak és kövesselek téged! Tudom, hogy nehéz lesz ez az út számomra, de vállalom, mert ez vezet holt múltamból a jövő felé, az örök élet felé, az üdvösség felé. Nem tart vissza semmi. Nem hátráltathat semmi. Nem akadályozhat semmi. Te vagy számomra az út és te vagy a cél! Te légy vezetőm az örök élet felé! Te vagy az egyetlen, akiben megtalálom boldogságom és örök életem. Segíts, vezess, élj bennem! Adj erőt, hogy hűséges tanítványod és követőd legyek!