Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Úrnapja 2020. június 14.

Heti hirdetések

2020. június 14.

Úrnapja: Jézus Krisztus Szent Teste és Vére

 

         Úrnapja, az Úr Jézus Krisztus Szent Testének és Vérérének főünnepe van. Az Úrnapi körmenetet a 10 órai szentmise után a templomban tarjuk.

Hétfő:A Szombathelyi Székesegyház felszentelési ünnepe.

Kedd: Szent Márton püspök ereklyéinek átvitele.

Péntek:Jézus Szentséges Szívének főünnepe

Szombat:A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve.

 Pénteken, Jézus Szíve főünnepén a szentmisék reggel ½ 7, ½ 8 és este 7órakor kezdődnek.

Június hónapban – tekintettel a járványhelyzetre – hétköznapokon csak két szentmisét tartunk: reggel ½ 7 és este 7 órakor.A ¼ 8 órai szentmiseszándékot is elvégezzük. Aki szeretné az ¼ 8 órai szentmise szándékot más időpontra tenni, kérjük, jelezze a plébániahivatalban.

     A szentmisékre vonatkozó rendelkezéseket tartsuk be. A padsorokban 3 személy ülhet. A közös háztartásban élők egymás mellet is ülhetnek a padokban. A mellékoltároknál levő ülőhelyeken is fontos a megfelelő távolság betartása, ott a székeken 2 személy ülhet. A szentmiséken a szájmaszk viselése kötelező, és a szentmisére érkezéskor fertőtlenítsük a kezünket. A szentmise alatt nincs perselyezés, adományainkat a templomból kimenet a perselyes kosarakba tudjuk tenni. Hálásan köszönjük.

       Plébániánk du.14-15 óra között van nyitva.Csak sürgős esetben jöjjünk (pl. temetés). A plébánia telefonszámán (599-230).

      Jövő vasárnap évközi 12. vasárnap lesz.

 

  Az alábbiakban szeretettel osztjuk meg a testvérekkel Horváth István Sándor atya gondolatait, melyeket az "Élő víz" kiadványon olvashatnak:

 

Szent titok

A szeptemberben Budapesten megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus miatt idén nagyobb figyelem irányul az Úr Jézus legcsodálatosabb ajándékára, az Oltáriszentségre. A mai ünnep, úrnapja, azaz Krisztus szent testének és vérének az ünnepe jó alkalom arra, hogy elmélyítsük az Oltáriszentségről tudásunkat, és megerősítsük iránta való tiszteletünket és szeretetünket.

Mit tudunk az Oltáriszentségről? A válasszal nagyon óvatosnak kell lennünk, mert „hitünk szent titkáról” van szó. Szükséges tehát, hogy ehhez a titokhoz, az Oltáriszentség titkához kellő alázattal közeledjünk, mellőzve bármiféle emberi okoskodást. A legbiztosabb forrásból, Jézus szavaiból érdemes kiindulnunk. A halála előtti estén, az utolsó vacsorán Jézus kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte és ezekkel a szavakkal adta az apostoloknak: „Ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.” Majd pedig a borral telt kelyhet vette a kezébe és ezt mondta: „Ez a kehely az új szövetség az én véremben, mely értetek kiontatik.” Jézus tehát a kenyeret az ő testének, a bort pedig az ő vérének nevezte az utolsó vacsorán. Az Oltáriszentség alapítása az ő cselekedete, az Oltáriszentség az ő ajándéka az Egyház közössége számára. Az Oltáriszentség a szentmisében jön létre, amely Krisztus egyetlen és örök áldozatának a felidézése és jelenvalóvá tétele. VI. Pál pápa a következőket írja az Oltáriszentségről szóló enciklikájában: Krisztus „jelenlétét az Oltáriszentségben valós jelenlétnek mondjuk. Benne az egész és teljes Krisztus, az Isten és ember van jelen” (Mysterium fidei 40.

Tisztelet és szeretet

Az Oltáriszentség iránti tisztelethez Szent II. János Pál pápa tanítását érdemes felidéznünk az Eucharisztia évére írt Mane nobiscum, Domine (Maradj velünk, Urunk) kezdetű apostoli levelében: „Mind a szentmise ünneplése közben, mind a szentmisén kívüli szentségimádásban ébren kell tartani Krisztus valóságos jelenlétének tudatát. Ez mutatkozik meg a beszéd hangnemében, a mozdulatokban és mozgásokban, az egész magatartásban, beleértve a csendet is. Mind a felszentelt szolgáknak, mind a hívőknek a legnagyobb tisztelettel kell bánniuk az Eukarisztiával” (Mane nobiscum, Domine 18.).

A pápa szavaihoz tegyük még hozzá, hogy a tiszteletünk jele az is, hogy csakis tiszta lélekkel járulunk a szentáldozáshoz. Ha tehát bűn terheli lelkünket, akkor igyekezzünk a szentgyónásban mielőbb megszabadulni tőle, hogy tiszta szívvel vehessük magunkhoz Krisztus szent testét.

Az Oltáriszentség iránti szeretethez XVI. Benedek pápa gondolatait idézzük fel, aki a Szeretet szentsége (Sacramentum caritatis) címmel jelentette meg apostoli buzdítását. Ezt írja: „Jézus feltárja nekünk Isten minden egyes ember iránti végtelen szeretetét. Ebben a csodálatos Szentségben, a legnagyobb szeretet nyilvánul meg” (Sacramentum caritatis 1.). Benedek pápa szavaihoz egyetlen gondolatot fűzzünk: Amikor szentáldozáshoz járulunk, akkor ez legyen az Úr iránti szeretetünknek a kifejezése. A tiszta hit és a mély hódolat mellett érezzünk mindig őszinte szeretetet az Oltáriszentségben jelenlévő Jézus iránt!

Egységet teremtő szentség

Urunk, Jézus Krisztus! Hisszük, hogy jelen vagy az Oltáriszentségben. Hisszük, hogy valóságosan jelen vagy az átváltoztatott kenyérben és borban. Hisszük, hogy testedet és véredet adod nekünk, amikor szentáldozáshoz járulunk. Hisszük, hogy bennünk való jelenléted átalakít minket, hogy hozzád hasonlóvá váljunk. Hisszük, hogy a szentáldozás egyesülés veled. Hisszük, hogy a szentáldozás összeköt minket egymással is, mert egységet teremtő szentség ez. Azáltal, hogy te bemutatod áldozatodat és önmagadat az örök élet kenyereként adod nekünk, egy új közösséget, az Egyház élő közösségét hozod létre belőlünk. Hiszünk benned, imádunk téged és szeretünk téged.