Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Szentháromság főünnepe 2020. június 7.

    A mai vasárnap Szentháromság főünnepe van.

Hétfő:       Prágai szent Ágnes szűz emlékezete.

Kedd:        Szent Efrém diakónus, egyháztanító.

Csütörtök:Szent Barnabás apostol emléknapja.

Szombat: Páduai szent Antal áldozópap, egyháztanító emléknapja.

   

   Június hónapban – tekintettel a járványveszélyre – hétköznapokon csak két szentmisét tartunk: reggel ½ 7 és este 7 órakor.A ¼ 8 órai szentmiseszándékot is elvégezzük. Aki szeretné a ¼ 8 órai szentmise szándékot más időpontra tenni, kérjük, jelezze a plébániahivatalban.

     Keresztény Élet, az Új Ember újság, és az egyházmegyei lap, a Martinus vásárolható a sekrestyében.

     A szentmisékre vonatkozó rendelkezéseket tartsuk be. A padsorokban 3 személy ülhet. A közös háztartásban élők egymás mellet is ülhetnek a padokban. A mellékoltároknál levő ülőhelyeken is fontos a megfelelő távolság betartása, ott a székeken 2 személy ülhet. A szentmiséken a szájmaszk viselése kötelező, és a szentmisére érkezéskor fertőtlenítsük a kezünket. A szentmisék végén lesz perselyezés, a templomból kimenet tudjuk adományainkat a perselyes kosarakba tenni. Hálásan köszönjük.

    Plébániánk du.14-15 óra között van nyitva.Csak sürgős esetben jöjjünk (pl.temetés).

A plébánia telefonszámán (599-230).

    Jövő vasárnap Úrnapja, az Úr Jézus Krisztus Szent Testének és Vérérének főünnepe lesz. Az Úrnapi körmenetet a 10 órai szentmise végén a templomban tartjuk.

Dr. Székely János püspök atya új rendelkezése a járványveszélyes időszakra vonatkozóan plébániánk honlapján, illetve a hirdetőtáblán olvasható. Az új rendelkezés június 14-től érvényes.

 

  Az alábbiakban szeretettel osztjuk meg a testvérekkel Horváth István Sándor atya gondolatait, melyeket az "Élő víz" kiadványon olvashatnak:

 

Nem büntetni akar

Magyarországon a gyorshajtó autósoknak nincs esélyük a büntetés elkerülésére, amennyiben bemérik őket a kamerák. Ők persze nem örülnek ennek, de a közlekedési szabályokat betartók örülnek helyettük is.

Egy külföldi országban, ahol gyorshajtás esetén a rendőröknek mérlegelési lehetőségük van a bírság kiszabására és a bírság nagyságának megállapítására, történt a következő eset. Egy férfi a munkából ment hazafelé. Nem indult későn, nem terveztek családi programot, ami miatt minél hamarabb otthon szeretett volna lenni, tehát nem volt oka a sietségre, mégis a megengedettnél gyorsabban közlekedett, ezért a rendőr megállította.

Amikor a rendőr odament az autójához, rögtön megismerték egymást, ugyanabba a templomba jártak családjukkal vasárnaponként misére. A rendőr udvariasan közölte vele a gyorshajtás tényét, amit ő elismert, nem volt érdemes vitatkozni vagy mentegetőzni. A rendőr visszament az autójához, hogy megírja az ilyenkor szükséges büntetőcédulát. Kis idő múlva visszajött, beadta a papírt az ablakon, udvariasan elköszönt és távozott. Ekkor nézte csak meg a papírt, ami nem is egy büntetőcédula volt, hanem egy kis levél.

Ez állt benne: „Kedves keresztény Testvérem! Az én kislányom hat éves volt, amikor elütötte egy gyorshajtó. A tettes fél év múlva kiszabadult, de én soha többé nem tudom megölelni a gyermekem. Csak akkor találkozok vele újra, ha a mennybe jutok életem végén. Tudom, hogy neked is vannak gyermekeid, ezért talán megérted a fájdalmamat. Kérlek, ne siess!” Miután elolvasta a levelet, elindult, lassan vezetett hazáig. Otthon megölelte a feleségét és a gyermekeit, közben pedig arra gondolt, hogy nem büntetést kapott, hanem egy szeretetteljes figyelmeztetést.

Ma, a Szentháromság ünnepén, azt a gondolatot vigyük haza, hogy Isten nem büntetni akar bennünket, hanem szeretni. Isten a szeretet. Isten lényege és legfőbb tulajdonsága a szeretet. Isten minden cselekvése szeretetből fakad.

 

Isten szeret minket

A három isteni személyt a szeretet köti össze, egységüket a szeretet biztosítja. Ez az isteni szeretet azonban nem zárkózik önmagába, hanem kinyílik az emberek felé. A mennyei Atya szeretetből teremtette meg az embert, szeretetből adta neki élettérként a szintén általa teremtett világot, és szeretetéből fakad az is, hogy gondoskodik rólunk. A második isteni személy, a Fiú szeretete a megváltásban nyilvánul meg. Ezt fogalmazza meg a mai evangélium a következőképpen: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” A Szentlélek szeretetét életünk megszentelésében érjük tetten.

 

Éljünk Isten szeretetében!

Urunk, Istenünk! A Szentháromság titkához, belső életed titkához nem csak elméleti módon közeledhetünk, hanem a szeretet jelenlétének felfedezése útján is. A te szeretetedet a hit által fogadjuk el, amely hit vezet bennünket az üdvösségre, az örökké tartó szeretetbe. Segíts minket, hogy észrevegyük szereteted jeleit a világban és személyes életünkben! Segíts minket, hogy szeretetedre irányítsuk azok figyelmét is, akik nélküled képzelik el életüket és nem gondolnak örök sorsukra, hogy ők is tebenned találják meg életük értelmét és boldogságát! Segíts minket, hogy földi életünk során a Szentháromságban és Isten szeretetében éljünk! Segíts, hogy földi életünk után eljussunk Isten örökké tartó szeretetébe!