Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Pünkösd főünnepe 2020. május 31.

      Pünkösd, a Szentlélek kiáradásának főünnepe van. A mai nappal lezárul a húsvéti szent idő.

      Pünkösdhétfő a Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja ünnepe. A szentmisék a Nagytemplomban reggel 7, ½ 9 és este 7-kor lesznek. Június 1-től, hétfőtől, az esti szentmisék 7 órakor kezdődnek.

Szerda:      Az ugandai vértanúk emléknapja.

Csütörtök: A mi Urunk, Jézus Krisztus, az Örök Főpap ünnepe.

Péntek:      Szent Bonifác püspök, vértanú emléknapja.

Szombat:   Szent Norbert püspök emlékezete.   

   Június hónapban – tekintettel a járványveszélyre – hétköznapokon csak két szentmisét tartunk: reggel ½ 7 és este 7 órakor. A ¼ 8 órai szentmiseszándékot is elvégezzük. Aki szeretné az ¼ 8 órai szentmise szándékot más időpontra tenni, kérjük, jelezze a plébániahivatalban.

    A héten lesz első csütörtök, első péntek és első szombat. Első csütörtökönaz este ½ 7-kor kezdődő szentórát papi és szerzetesi hívatásokért ajánljuk fel. Első pénteken a szentmisék reggel ½ 7, ½ 8 és este 7-kor kezdődnek. Első szombaton a Szűzanya Szeplőtelen Szíve ájtatosság ¼ 7-kor rózsafüzér imával kezdődik, 7-kor szentmise, a szentmise után Szűzanya köszöntő.

     Vasárnaponként reggel 7, ½ 9 10 és este 6 órakor kezdődnek a szentmisék.

Az Adoremus júniusi átvehető.

     A szentmisékre vonatkozó rendelkezéseket tartsuk be. A padsorokban 3 személy ülhet. A közös háztartásban élők egymás mellet is ülhetnek a padokban. A mellékoltároknál levő ülőhelyeken is fontos a megfelelő távolság betartása, ott a székeken 2 személy ülhet. A szentmiséken a szájmaszk viselése kötelező, és a szentmisére érkezéskor fertőtlenítsük a kezünket.

       Plébániánk du.14-15 óra között van nyitva.Csak sürgős esetben jöjjünk (pl. temetés). A plébánia telefonszámán (599-230).

      Jövő vasárnap a Szentháromság főünnepe lesz.

Zalabesenyőben Pünkösdhétfőn a fogadalmi szentmise reggel 8 órakor kezdődik.

 

 Az alábbiakban szeretettel osztjuk meg a testvérekkel Horváth István Sándor atya gondolatait, melyeket az "Élő víz" kiadványon olvashatnak:

 

Veszedelmes dolgok

Van néhány veszedelmes dolog, amivel nekünk, a harmadik évezred keresztényeinek szembe kell néznünk: vallásosság a Szentlélek nélkül, hit a Szentlélek nélkül, közösség a Szentlélek nélkül, küldetés a Szentlélek nélkül. Ma, pünkösd ünnepén, a Szentlélek eljövetelének a napján tudatosítsuk magunkban ezeket a veszélyeket, hogy el tudjuk azokat kerülni és a Szentlélek által mutatott úton tudjunk járni.

Sokan úgy akarnak vallásosak lenni, hogy majd ők szépen kiválogatják, hogy a különböző vallási megnyilvánulások közül mi az, ami nekik tetszik és mi az, ami nem. Mi az, amire van idejük és mi az, amire nincs. Mi az, amit elfogadnak Isten parancsai közül és mi az, amit nem akarnak megtartani. Gondoljunk csak bele, hogy milyen káosz volna abból, ha Isten mindenkinek a kezébe nyomna két kőtáblát, mint annak idején Mózesnek, és elkezdené mondani nekünk az ő tíz parancsát. Mi viszont nem írnánk le mindent, hanem csak azt a hármat-négyet, amit könnyebbnek gondolunk. Az első rendben van, ő a mi Istenünk, neki szolgálunk, elfogadjuk, felírjuk magunknak. Aztán jön a második: Isten nevét hiába ne vedd! Néha kicsúszik a szánkon egy kis káromkodás, tiszteletlen beszéd, na jó, leírjuk, de azért tegyük zárójelbe. Aztán harmadikként jön az Úr napjának, a vasárnapnak a megszentelése. Akik itt vannak a vasárnapi misén, azok valószínűleg felírnák ezt a parancsot, de akik nincsenek itt, azoknak a kőtáblájáról hiányozna. Nem folytatom tovább a többi paranccsal, de mindenki végiggondolhatja, hogy ha szabad választás kérdése volna, akkor melyiket vésné a kőtáblájába. Azt hiszem, sok embernek elég volna egy vagy egy fél kőtábla is. Vagy mi történne akkor, ha valaki vásárolna magának egy új Bibliát, aztán elkezdené kitépni belőle azokat a lapokat, amelyeknek az üzenete nem tetszik neki vagy nem tartja fontosnak. A Bibliák elég vaskos könyvek, de ha szabad választás kérdése volna, sokan egy vékony kis füzetecskét csinálnának belőle. Tanítson meg bennünket a Szentlélek a hit engedelmességére, Isten parancsainak és tanításának elfogadására! Tanítson meg minket a Szentlélek az igaz vallásosságra!

Egy másik veszély a közösséget és a közösség tagjait fenyegeti. Keresztény emberek vagyunk, akik együtt közösséget alkotunk. Nem azért gyűlünk időnként össze, mert közös az érdeklődési körünk vagy a hobbink, hanem azért, mert a Szentlélek formál minket közösséggé. Mindannyiunkat a Szentlélek formál egy közösséggé, ő egyesít minket egymással és Istennel. Kérjük a Szentlelket a mai ünnepen és minden nap, hogy erősítse meg közösségünket!

 

Hitvalló élet

Szintén veszély, hogy a Szentlélek nélkül elfeledkezünk keresztény küldetésünkről. Mennybemenetele előtt Jézus azt a feladatot bízta az apostolokra, az Egyházra és a későbbi időkben minden követőjére, hogy az ő örömhírét, az evangéliumot terjesszük. Ennek a küldetésünknek csak akkor tudunk megfelelni, ha velünk van a Szentlélek, ő szenteli meg életünket, ő teszi hitelessé tanúságtételünket és ő tart meg bennünket az igazság útján. Erősítsen meg minket a Szentlélek hitünkben és a hitvalló életben!

 

A megújulás Lelke

Urunk, Jézus! Te az utolsó vacsorán megígérted tanítványaidnak, hogy távozásod után elküldöd az Atyától a Szentlelket, a Vigasztalót, az Igazság Lelkét, s ez az ígéret a feltámadásod utáni ötvenedik napon, pünkösdkor teljesedett be. A Szentlélek eljövetele egykor megújulást hozott. Küldd el nekünk is Lelkedet, hogy az élet tiszteletére, megbecsülésére, megóvására tanítson minket! Jöjj el, Szentlélek, Urunk és éltetőnk! Segíts minket az élet igéjének hirdetésében! Hisszük, hogy az ember és a világ számára megújulást, újjászületést a Szentlélek hozhat. Ő tanít meg bennünket az igazságra és az igaz értékekre. Ő ismerteti meg velünk, hogy mi a jó és mi a rossz. A Szentlélek mutatja meg életünk célját, értelmét: megtalálni Istent. Segíts, hogy a pünkösdi Szentlélek lelki megújulást hozzon számunkra!