Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Urunk mennybemenetele 2020. május 24.

Heti hirdetések

2020. május 24.

Urunk mennybemenetele

 

A mai vasárnap Urunk mennybemenetelének főünnepe van. A de. ½ 9 órai szentmisét élő adásban közvetíti a Zalaegerszegi Televízió a Nagytemplomból.

Hétfő:     Szent VII. Gergely pápa emlékezete.

Kedd:     Néri szent Fülöp áldozópap emléknapja.

Péntek:   Szent VI. Pál pápa emlékezete.

Szombat: Szent István király ereklyéinek átvitele.

    Hétköznapokon csak két szentmisét tartunk: reggel ½ 7 és este 6 órakor. A ¼ 8 órai szentmiseszándékot is elvégezzük.

    Vasárnaponként reggel 7, ½ 9 10 és este 6 órakor kezdődnek a szentmisék.

    A szentmisékre vonatkozó rendelkezéseket tartsuk be. A padsorokban 3 személy ülhet. A közös háztartásban élők egymás mellet is ülhetnek a padokban. A mellékoltároknál levő ülőhelyeken is fontos a megfelelő távolság. A szentmiséken a szájmaszk viselése kötelező, és a szentmisére érkezéskor fertőtlenítsük a kezünket.

    Május hónap a Szűzanya hónapja. Az esti szentmisék előtt ¾ 6-kor a loretói litániát imádkozzuk.

    Plébániánk du.14-15 óra között van nyitva. Csak sürgős esetben jöjjünk (temetés). A plébánia telefonszámán (599-230).

    Jövő vasárnap Pünkösd, a Szentlélek kiáradásának főünnepe lesz. Jövő vasárnap is lesz élő szentmise közvetítés a ½ 9 órától a Nagytemplomból.

 

 

Vasárnapi gondolatok

   Az ember első gondolata Jézus dicsőségbe emelkedésével a szomorúság. Jézus mennybemenetelekor az apostolok lelkét is betöltötte az elválás fájdalma. De miért lennénk szomorúak: Jézus bemegy az ő dicsőségébe, melyet szenvedésével és halálával kiérdemelt, az Atya végleg jobbja mellett tudja a Fiút, és hamarosan jön a Szentlélek. Az apostolok pedig máris megsejtik a Jézus küldetés feladatát, szépségét: „tanúim lesztek a föld végső határáig”. Már nem a maguk életét élik. Puszta létük is figyelem tárgya. Látványossága lettek embereknek-angyaloknak. Emberfeletti hivatásukhoz a Lélek ad erőt.

     Várjuk-e az angyali utasításhoz híven mi is visszatérő Urunkat? Imádkozunk-e a Szentlélekért? Öröm tölt-e el nap mint nap, hogy van krisztusi küldetésünk?

Át kell éreznünk keresztény hívatásunkat, hogy a világban kell tanúskodnunk Jézus mellett.

     Pál apostol tanítja: „mi nem szomorkodhatunk úgy, mint akiknek nincs reménységük”.A mi reménységünk az Élő Krisztus, aki bár a mennybe ment, mégis itt van velünk: az imában, a szentmisékben, az Eucharisztiában, a felebaráti szeretetben.

                                                   László atya

 

Az alábbiakban szeretettel osztjuk meg a testvérekkel Horváth István Sándor atya gondolatait, melyeket az "Élő víz" kiadványon olvashatnak:

 

Egyetlen ajtó

A mester egyszer egy nagy terembe vitte tanítványát, amelyen hét ajtó volt. Ezt mondta neki: „Ha a hét ajtó közül valamelyiken átlépsz, megtalálod életed örömét és boldogságát.” Ezzel magára hagyta őt.

A tanítvány nem tudta, hogy melyik ajtót válassza. Alaposan szemügyre vette valamennyi ajtót sorban. Próbált rajtuk valamilyen jelet vagy feliratot keresni, de egyiken sem talált. Aztán különbségeket keresett, melyik szélesebb vagy keskenyebb, magasabb vagy alacsonyabb, melyiknek más a színe, de ezek a különbségek nem vitték előre. Hiába tanulmányozta órákig az ajtókat, nem tudott választani. Amikor visszatért a mestere, el is mondta neki őszintén, hogy nem tudja eldönteni, melyik ajtó vezet a boldogsághoz.

A mester ezt felelte: „Nem mondtam, hogy csak az egyik ajtó vezet a boldogsághoz! Azt mondtam neked, hogy ha valamelyiken átlépsz, megtalálod életed örömét és boldogságát. Bármelyiken átléphetsz, de ezt a lépést meg kell tenned.”

Ezzel a kis tanító történettel arra szeretnék rámutatni, hogy sokszor félreértjük és leszűkítjük Jézus szavait, aki megmondja nekünk, hogy miként juthatunk a mennybe. Sokszor lekicsinyítjük annak jelentőségét, hogy ő földi küldetésének teljesítése után felment a mennybe. Jézus mennybemenetelének ugyanis csak az egyik mondanivalója az, hogy megdicsőülten tért vissza a mennyei Atyához, aki elküldte őt a világba. Az eseménynek van egy másik üzenete is. Mégpedig az, hogy meghívást kapunk a mennybe és Jézus mutatja meg nekünk az oda vezető utat. Miközben tekintetünkkel az égbe emelkedő Jézust figyeljük, felébred szívünkben a vágy, hogy mi is eljussunk a mennyországba.

Jézus meghív minket a mennybe. Ez a meghívás olyan, mintha ő, a mi Mesterünk bevezetne minket, az ő tanítványait egy terembe, amelyen nem hét, hanem csak egyetlen ajtó van. Azt mondja nekünk, hogy ha átlépünk ezen az ajtón, akkor megtaláljuk életünk teljességét, a tökéletes boldogságot. Legyen bátorságunk átlépni az ajtón, kövessük őt a mennybe!

Az égbe vezető út

Az apostolok és a tanítványok számára csodálatos volt az a 40 napos időszak, ami az Úr feltámadásától mennybemeneteléig eltelt. Ez idő alatt számos alkalommal megjelent nekik. Amikor Jézus szenvedése és halála előtt megérkezik Jeruzsálembe, akkor már bizonyára a végső célra irányult a figyelme, az égre, a mennyre. Tudta, hogy az oda vezető út állomásai a szenvedés és a kereszt, s ezeket az állomásokat nem lehet megkerülni. Ismerte a mennyei Atya akaratát, aki engedelmességet várt tőle, s később a feltámadásban ezt a feltétlen engedelmességet, az önfeláldozást jutalmazta meg. A Golgota hegyén az ég felé magasodó kereszt már Jézus égbe vezető útját mutatja.

Mutass nekünk utat!

Urunk, Jézus Krisztus! Földi küldetésed teljesítése után visszatértél Atyádhoz a mennybe. Tőle jöttél és most hozzá térsz vissza. A mennybemenetel számodra megdicsőülést jelent. Te minden embert a mennybe hívsz és megmutatod nekünk az üdvösségre vezető utat. Akkor juthatunk az örök életre, ha készek vagyunk megváltoztatni saját terveinket és elképzeléseinket és nap mint nap megtesszük lépéseinket a te utadon. Segíts, hogy hűségesek maradjunk az Atya akaratához! Segíts, hogy szüntelenül vágyakozzunk az üdvösségre és mindent megtegyünk annak érdekében, hogy halálunk és feltámadásunk után elnyerjük azt! Mutass nekünk utat a menny felé! Vezess minket az örök életre!