Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Húsvét 5. vasárnap 2020. május 10.

 Húsvét 5. vasárnap van. De. ½ 9 órakor élő, egyenes adásban lesz szentmise közvetítés a Nagytemplomból. A Zalaegerszegi Televízió csatornáján lehet a szentmisét követni, és azon lélekben részt venni. A „zegtv. hu” honlapon is lehet a szentmisét egyenes adásban követni. Plébániáink nevében hálásan köszönjünk a Zalaegerszegi Televízió segítségét. Isten áldja meg őket. 

A mai vasárnapon du. ½ 5 -5 óra között a Nagytemplomban szentségimádás lesz a kitett Oltáriszentség előtt. Ezt a szentségimádást felajánljuk a járvány megszűnésért, imádkozunk a betegekért, a meghaltakért. Hálát adunk és erőt kérünk az egészségügyben dolgozókért, mindazokért, akik embertársaikért a megpróbáltatás idején - fáradtságot nem ismerve – szolgálnak.

Hétfő:     Boldog Salkaházi Sára szűz, vértanú.

Kedd:    Szent Pongrác vértanú.

Szerda: A Fatimai Boldogságos Szűz Mária.

Szombat:Nepomuki szent János áldozópap,vértanú.

Hétköznapokon csak két szentmisét tartunk: reggel ½ 7 és este 6 órakor. A ¼ 8 órai szentmiseszándékot is elvégezzük.

Május hónap a Szűzanya hónapja. Az esti szentmisék előtt ¾ 6-kor a loretói litániát imádkozzuk.

 A Szent Antal perselyt megjavították. Hamarosan kamerát szereltetünk, hogy megelőzzük a további rongálást és lopást.

Jövő vasárnap húsvét 6. vasárnapja lesz. A szentmisék reggel 7, ½ 9, 10és este 6 órakor kezdődnek. A de. ½ 9 órai szentmisét élő, egyenes adásban továbbra is közvetíti a Zalaegerszegi Televízió a Nagytemplomból.

Zalabesenyőben a szokott időben, de. negyed 12-kor lesz szentmise.

Plébániánk du.14-15 óra között van nyitva. Csak sürgős esetben jöjjünk (temetés). A plébánia telefonszámán (599-230). A kereszteléseket, házasságkötéseket a járvány enyhülése utáni időre halasszuk.

 

    Az alábbiakban szeretettel osztjuk meg a testvérekkel Horváth István Sándor atya gondolatait, melyeket az "Élő víz" kiadványon olvashatnak:

Isten otthona

A mai vasárnap evangéliuma Jézusnak az utolsó vacsorán mondott beszédének egy részlete. Ez egy búcsúbeszéd, amelyben halála előtt a legfontosabbakat bízta apostolaira az Úr.

Mi már az ő halálának, feltámadásának és mennybemenetelének ismeretében olvassuk és értelmezzük szavait, amelyek az ő Atyához vezető útjáról szólnak. Jézus egységben és állandó kapcsolatban van az Atyával és a Szentlélekkel is. Most, a halála előtti búcsúzáskor úgy beszél a földi életből való távozásáról, mint egy útról, amely a mennyei Atyához vezet. Bizonyára nem véletlenül teszi ezt. Egyrészt azt szeretné tanítványaival megértetni, hogy ezzel befejeződik földi küldetése. Az Atyától jött el a mi emberi világunkba, az Atyának engedelmeskedve élt és halála után az Atyához fog visszatérni. Másrészt felkínálja számunkra, hogy mi úgy tekintsünk földi életünkre, mint az Atyához vezető útra. Ha így gondolunk életünkre, akkor nem fog minket félelemmel eltölteni a halál tudata, hiszen arra, mint egy kapura nézünk, amelyen keresztül az örökkévalóságba lépünk át, ahol mennyei Atyánk vár minket. Ha így tekintünk életünkre, akkor meg fogjuk találni boldogságunkat, Isten fogja azt megadni nekünk.

Jézus arra kér, arra hív bennünket, hogy járjuk az ő útját. Életünk célja, hogy közösségben legyünk vele, mert hisszük, hogy ő vezet el minket az Atyához. Jogos bennünk a vágy, hogy az a szeretetteljes kapcsolat, ami minket földi életünk során Jézushoz köt, halálunk után is folytatódjon.

A mennyben, az örökkévalóságban lesz erre lehetőségünk, mert az Úr helyet készít számunkra. Azt szeretné, ha megértenénk, hogy ő nem hagy el bennünket örökre. Meghív minket, hogy törekedjünk a mennybe! Életünkben, gondolkodásunkban és magatartásunkban egyre nagyobb teret kell engednünk Jézusnak.

Mit kell tennünk annak érdekében, hogy az Egyházat minél többen tekintsék otthonuknak, azaz olyan közösségnek, amelyhez szívesen tartoznak? Nem elegendő arról beszélnünk, hogy otthonunk van a mennyben, mert ez csupán az érem egyik oldala. Érdemes volna megmutatni a másik oldalt is. Felmutatni azt, hogy az Egyház az Isten otthona. Ebben a közösségben Isten él és jól érzi magát közöttünk.

A keresztény élet útján

Isten vendégszerető. Szeretettel fogad mindenkit, aki vendégként, zarándokként érkezik hozzá, tér be otthonába. Nem utasít el senkit, minden vendége számára van legalább egy jó szava, egy darab kenyere. Nála soha nincs kiírva, hogy megtelt, mindenki számára akad szabad szoba. Ugyanakkor az is igaz, hogy nem csak vendégek vagyunk nála, hanem azt szeretné, hogy otthon érezzük magunkat a közelében.

A keresztény ember életének végső célja, hogy megérkezzen a mennyei Atyához. A mennyországba, az üdvösségre szeretnénk eljutni. El kell tehát indulnunk a Krisztus-követés útján, a keresztény élet útján, az Atya örök országa felé vezető úton.

Te légy az utunk!

Urunk, Jézus! Te légy az utunk, aki elvezetsz minket az Atyához! Te vezess minket a szegények és nélkülözők felé, hogy szereteted képviselői legyünk köztük. Te adj nekünk erőt hitünk megéléséhez, megőrzéséhez, megvallásához és átadásához! Adj nekünk lelkesedést, amikor rólad teszünk tanúságot a világban! Alázattal, engedelmességgel és hűséggel akarunk téged követni, aki az örök életre vezető út vagy számunkra és minden ember számára. Adj nekünk önzetlen és önfeláldozó szívet, hogy szeretetedben éljünk és a te szeretetedet sugározzuk a rászorulóknak és nélkülözőknek. Segíts minket, hogy ne térjünk le a lelki fejlődés útjáról!