Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Húsvét 4. vasárnap 2020. május 3.

 

         Húsvét 4. vasárnap, Jó Pásztor vasárnapja van. Imádkozzunk papi és szerzetesi hívatásokért. Ezen a vasárnapon, Anyák napján, szeretetettel köszöntjük az édesanyákat. Szeretetükért és áldozatos szolgálatukért áldja meg őket az Úr.

       De. ½ 9 órakor élő, egyenes adásban lesz szentmise közvetítés a Nagytemplomból. A Zalaegerszegi Televízió csatornáján lehet a szentmisét követni, és azon lélekben részt venni. A zegtv.hu honlapon is lehet a szentmisét követni egyenes adásban. Plébániáink nevében hálásan köszönjünk a Zalaegerszegi Televízió segítségét. Isten áldja meg őket.  A szentmisét vasárnaponként mindig más plébánia lelkipásztora mutatja be.

A mai vasárnapon du. ½ 5 -5 óra között a Nagytemplomban szentségimádás lesz a kitett Oltáriszentség előtt. Ezt a szentségimádást felajánljuk a járvány megszűnésért, imádkozunk a betegekért, a meghaltakért. Hálát adunk és erőt kérünk az egészségügyben dolgozókért, mindazokért, akik embertársaikért a megpróbáltatás idején - fáradtságot nem ismerve – szolgálnak. A szentségimádás végén az Oltáriszentséggel áldást adunk.

        Dr. Székely János megyéspüspök úr új rendelkezést nem adott ki egyházmegyénkre, így az eddigi rendelkezés van érvényben. Amennyiben lesz változás, azonnal közölni fogjuk a kedves hívekkel.

Hétfő:  Szent Flórán vértanú, a tűzoltók védőszentjének   emléknapja.

Csütörtök: Boldog Gizella királyné, szent István király feleségének  emlékezete.

         Május hónap a Szűzanya hónapja. Otthonunkban köszöntsük a Szűzanyát, elimádkozva loretói litániát. Kérjük mennyei Édesanyánk közbenjárását.

        Május 6-án, szerdán ünnepeljük Mindszenty József bíboros halálának 45. évfordulóját. Imádkozzunk boldoggá avatásáért.

       Templomunk naponként nyitva du. 5 óráig. Gyakran térjünk be imádkozni, kegyelmetés áldást kérve mindnyájunknak. Sajnálattal közöljük, hogy valaki a Szent Antal perselyt megrongálta. Kérjük, hogy az adományokat ne a Szent Antal perselybe dobjuk. Remélhetőleg gyorsan meg tudjuk javíttatni.

Kérjük a testvérektől, hogy tartsuk be azokat a rendelkezéseket, melyeket a világi hatóságok kérnek tőlünk. Így tudunk vigyázni egymásra és önmagunkra.

Az Adoremus májusi száma átvehető a plébánia hivatalban du.2-3 között.

A beíratott miseszándékokat mi atyák elvégezzük a szentmisénkben. Aki viszont szeretné a miseszándékát más időpontra tenni, megteheti a plébánia telefonszámán (599-230) du. 2-3 óra között.

Plébániánk du.14-15 óra között van nyitva. Csak sürgős esetben jöjjünk (temetés). A kereszteléseket, házasságkötéseket a járvány utáni időre halasszuk.

 

 

          A mai vasárnap olvasmányában Péter beszéde nyomán háromezren térnek meg. A papi hívatások vasárnapján nem lehet fontosabb kérésünk, mint az, hogy mai papjaink szava is ilyen hatásos legyen: Krisztushoz vezessék az embereket.

         Péter prédikációjából csodálatos meggyőző erő sugárzott. Éreznie kellett mindenkinek, aki csak hallgatta, hogy Péter igazat mond, az életét teszi kockára Jézusért. A hallgatóság szívét fájdalom járta át. De Péter hallgatósága számára ez a fájdalom nem halált, hanem az életet jelentette, hiszen a megoldást keresve ezt kérdezték: „Mit tegyünk hát?”

         Péter apostol a bűnbánatra buzdította őket, amely legyen alázatos és őszinte. Szent Péter beszéde, tanítása hatalmas távlatot nyit, az új élet lehetősége nemcsak a hallgatóságának szólt, hanem a jövendő nemzedéknek és mindenkinek. Jézus mindenkit hív. Engedelmeskednünk kell Jézus kérésének.

                                                László atya

 

   Az alábbiakban szeretettel osztjuk meg a testvérekkel Horváth István Sándor atya gondolatait, melyeket az "Élő víz" kiadványon olvashatnak:

Jó pásztorként

A pásztorról szóló jézusi tanítást a vakon született ember meggyógyítása előzi meg Szent János evangéliumában. A történet végén a most már látó ember megvallja, hogy hisz Jézusban, de nem csak mint gyógyítóban, hanem hiszi, hogy ő az Isten Fia. E történethez és hitvalláshoz kapcsolódik a jó pásztorról szóló beszéd, amit a mai vasárnapon olvasunk, mégpedig nem véletlenül. A vak meggyógyítása történetében van egy mozzanat. Az ott tartózkodó farizeusok vitatkozni kezdenek vele, hogy ki volt a gyógyítója. A vakon született, de most már látó ember megvallja, hogy biztosan Istentől származik, aki jót tett vele, mert különben nem tudta volna megajándékozni őt a látással. Ezt mondja: „Mióta a világ áll, soha nem lehetett hallani, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született szemeit” (Jn 9,32). Erre a farizeusok kidobták őt, nem foglalkoztak többet vele. Ők, akik vallási tekintélynek számítanak és az volna a feladatuk, hogy pásztorként vezessék a népet, most kitaszítanak egy embert Jézus miatt, Jézusról tett hitvallása miatt. Olyan ez, mintha egy pásztor a farkasok elé lökne egy bárányt vagy elkergetné a nyájból. Jézus tanítása tehát a farizeusok méltatlan cselekedetére való válasz. Látja, hogy rossz pásztorok, ezért szükségesnek tartja elmondani, hogy miként kellene viselkedniük, ha jó pásztorok volnának. A példázatban Jézus pontosan leírja a pásztor tevékenységét. A pásztor nappal legeltet. Tudja, hol van jó legelő és víz az állatok számára, oda vezeti őket. Védelmezi továbbá a nyájat a vadállatoktól. Éjszakára karámba tereli az állatokat, amelynek egyetlen ajtaja van. Értelemszerűen a pásztor is a karám ajtaján keresztül közlekedik. Aki nem az ajtón keresztül megy be, hanem például átmászik a karámon, az nem jó szándékkal érkezik. Tolvaj és rabló, aki lopni akar a bárányok közül. Aztán Jézus arról is beszél, hogy az idegen hangját nem ismerik a bárányok, ezért nem követik. A bárány tehát nem egy ostoba állat, jól tudja, ki mellett van biztonságban és ki vezeti bőséges legelőkre. A bárány csak a saját pásztorának hangját ismeri és követi. A beszéd ezen a ponton megszakad annak említésével, hogy a hallgatóság nem értette, miről és kiről van szó. Bizonyára eddig is sejtették, hogy nem az állattartás vagy a pásztorélet rejtelmeibe akarja beavatni őket Jézus, aki tovább folytatja beszédét. Kiderül, hogy önmagát állítja szembe a korábbi vezetőkkel és tanítókkal. „Én vagyok az ajtó a juhok számára” — mondja. Aki nem Jézuson keresztül közelít Isten népéhez, az méltatlan arra, hogy pásztornak nevezzék, mert valójában tolvaj és rabló.

 

Nagyszerű hivatás

Aki nem Jézus nevében és nem az ő lelkületével akarja vezetni a rábízottakat, az jobb, ha más mesterség után néz. Aki nem a nyáj javát nézi és nem védelmezi minden erejével a bárányokat veszély esetén, az hűtlen és rossz pásztor.

Az Úr szolgálatában lelkipásztornak lenni nem nagy karrier, de aki előmenetelre vágyik, annak fejében aligha fordul meg a papi hivatás gondolata. Ugyanakkor papnak, lelkipásztornak lenni nagyszerű dolog, szép hivatás. Isten küldötteként és Jézus nevében vezetni az embereket az üdvösség felé szép feladat. Olyan pásztorokra van szüksége az Egyháznak korunkban, akik ismerik az Úr szívének szándékát és hallják a bárányok, a rájuk bízottak szívverését is.

 

Az Úr megbízásából

Jó Pásztorunk, Jézus Krisztus! Te egykor kiválasztottad az apostolokat és elküldted őket, hogy a te nevedben tanítsanak és csodákat tegyenek. Kérünk, napjainkban is hívj magadhoz fiatalokat, akik téged és a te szeretetedet megismerve és a te megbízásodból indulnak a világba. Küldj az evangélium hirdetésére, valamint isteni titkaid és csodáid közvetítésére papokat, akik életüket egészen neked szentelik! Add, hogy elfogadják és hűséggel teljesítsék hivatásukat mindazok, akiket a papságra vagy a szerzetesi életre kiválasztasz. A te szereteted alakítsa át szívüket, hogy képesek legyenek továbbadni jóságodat, irgalmadat és szeretetedet!