Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Húsvét 3. vasárnap 2020. április 26.

               Húsvétvasárnap 3. vasárnapja van. Örömmel közöljük, hogy a mai vasárnaptól de. ½ 9 órakor élő, egyenes adásban lesz szentmise közvetítés a Nagytemplomból. A Zalaegerszegi Televízió csatornáján lehet a szentmisét követni, és azon lélekben részt venni. Plébániáink nevében hálásan köszönjünk a Zalaegerszegi Televízió segítségét. Isten áldja meg őket.  A szentmisét vasárnaponként mindig más  plébánia lelkipásztora mutatja be.

             A mai vasárnapon du. ½ 5 -5 óra között a Nagytemplomban szentségimádás lesz a kitett Oltáriszentség előtt. Ezt a szentségimádást felajánljuk a járvány megszűnésért, imádkozunk a betegekért, a meghaltakért. Hálát adunk és erőt kérünk az egészségügyben dolgozókért, mindazokért, akik embertársaikért a megpróbáltatás idején - fáradtságot nem ismerve – szolgálnak. A szentségimádás végén az Oltáriszentséggel áldást adunk.

 Szerda: Sienai szent Katalin, szűz,egyháztanító, Európa tárvédőszentje.

 Csütörtök:  Szent V. Piusz pápa emlékezete.

 Péntek:      Szent József, a munkás, emléknap.

 Szombat:  Szent Atanáz püspök ,egyháztanító.

 

              A héten lesz elsőpéntek és elsőszombat.

              Május hónap a Szűzanya hónapja. Otthonunkban köszöntsük a Szűzanyát, elimádkozva loretói litániát. Kérjük mennyei Édesanyánk közbenjárását, imádságát.

              Templomunk naponként nyitva du. 5 óráig. Gyakran térjünk be imádkozni, kegyelmet és áldást kérve mindnyájunknak. Sajnálattal közöljük, hogy valaki a Szent Antal perselyt megrongálta. Kérjük, hogy az adományokat ne a Szent Antal perselybe dobjuk. Remélhetőleg gyorsan meg tudjuk javíttatni.

              Kérjük a testvérektől, hogy tartsuk be azokat a rendelkezéseket, melyeket kérnek tőlünk. Így tudunk vigyázni egymásra és önmagunkra.

              Az Adoremus legújabb száma átvehető a plébánia hivatalban du.2-3 között.

            Jövő vasárnap Húsvét 4. Jó Pásztor vasárnapja lesz. Ez a vasárnap egyben az Anyák Napja.

    A beíratott miseszándékokat mi atyák elvégezzük a szentmisénkben. Aki viszont szeretné a miseszándékát más időpontra tenni, megteheti a plébánia telefonszámán (599-230) du. 2-3 óra között.

    Plébániánk du.14-15 óra között van nyitva. Csak sürgős esetben jöjjünk (temetés). A kereszteléseket, házasságkötéseket a járvány utáni időre halasszuk.

 

  Az alábbiakban szeretettel osztjuk meg a testvérekkel Horváth István Sándor atya gondolatait, melyeket az "Élő víz" kiadványon olvashatnak:

Megtört kenyér

Tavaly, a húsvéti ünnepek előtt egy Ausztriában élő családtól kaptam egy húsvéti gyertyát. Nem volt olyan nagyméretű, mint a templomi gyertyák és nem is a hagyományos, a megszokott jelképek díszítették. Nem templomi, liturgikus használatra szánt gyertya volt ez, hanem otthoni használatra készült, hogy a hívek, a családtagok ezt meggyújtva otthonukban is imádkozzanak, ünnepeljenek. Ezen a kis húsvéti gyertyán a kereszt volt és az évszám, de nem volt rajta az alfa és az omega jel, sem tömjénszemek, sem a bárány, ami az Úr áldozatára utal. A kereszt mellett kétoldalt két személy állt. Első pillanatban azt gondoltam, hogy bizonyára Szűz Mária és János apostol ez a két személy, mert számos művészeti alkotás örökíti meg azt a jelenetet, amikor a kereszten szenvedő Jézus édesanyját Jánosra bízza. Kicsit furcsa is lett volna ez a jelenet, még a halál előtti pillanatot megörökíteni egy húsvéti gyertyán, amely már a későbbi eseményt, a feltámadást hirdeti. Aztán amikor figyelmesebben megnéztem a két alakot, akkor észrevettem, hogy mindkettő férfi és kettejük között egy megtört kenyér lebeg. A megtört kenyérből értettem meg, hogy ők bizony az emmauszi tanítványok, akik a kenyértöréskor ismerték fel az Urat és mint a feltámadt Krisztus tanúi jogosan kerültek erre a húsvéti gyertyára.

A mai evangéliumban az ő történetüket, a két emmauszi tanítvány Jézussal való találkozását olvassuk. Útjuk kezdetén csak a sötétséget látják, a szenvedésre és a halálra emlékeznek. Gondolataik a múlt eseményei körül forognak. Mielőtt Jézus megtöri számukra a kenyeret és felismerteti magát, előbb tanítja őket. Egész úton a próféták jövendöléseit magyarázza, azaz megvilágosítja az értelmüket, fényt gyújt bennük, hogy megértsék a megváltás titkát. Tanítása új irányba tereli gondolataikat, új távlatot nyit számukra, s mindez elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a kellő pillanatban megvilágosodjanak. Először tehát értelmükről, gondolataikról hull le a homály, majd pedig a szemükről.

A beszéd előkészítette a cselekedetet, a kenyértörést. Egy kis darab kenyér elég volt számukra. Amit az idegen ezzel a kenyérrel tett, ismerős volt: megtörte a kenyeret. Ez a mozdulat, ez az apró cselekedet olyannyira sajátos, hogy rögtön felismerik ki volt útitársuk, kit hívtak be otthonukba.

 

Lángoló szívvel

A felismerés és az abból fakadó lelkesedés a két emmauszi tanítványt felállítja az asztaltól és visszatérnek Jeruzsálembe, hogy az apostoloknak elmondják élményüket: találkoztak a feltámadt Jézussal. Nem fáradtak, hanem újra megteszik a többórás utat. Minden szentmise lehetőség számunkra, hogy találkozzunk Jézussal. Hallgassuk őt lángoló szívvel, amikor az igeliturgiában tanít minket és ismerjük fel, amikor megtöri számunkra a kenyeret, s benne önmagát adja nekünk!

 

Vezess az Atya közelébe!

Uram, Jézus Krisztus! Erőt vesz rajtam a csüggedés, amikor csalódást okoznak az emberek, terveim kudarcba fulladnak vagy váratlan események forgatják fel életemet. Ilyenkor a legszívesebben elmenekülnék a világból, az emberek elől. De te mellém állsz, tanítasz és megismerteted önmagadat előttem. Vezess engem vissza az emberi közösségbe, tanítványaid, követőid közé! Vezess engem az Atya közelébe, hogy a vele való kapcsolatomat helyreállítsam!