Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Húsvétvasárnap 2020. április 12.

       Húsvétvasárnap, Urunk Jézus Krisztus dicsőséges feltámadásának főünnepe van. Megköszönjük a jó Istennek a sok kegyelmet, amelyben részesültünk. Csendben ünnepeltünk otthonainkban. A kedves híveink templomunkban csak lélekben lehettek jelen és lélekben áldozhattak, de papjaink a szertartásokat mindig úgy végezték, hogy szívükben idehozták a testvéreket az Úr színe elé.

      A kimondhatatlan számára nincs nyelv. Ezért énekli az Egyház ma az „Alleluja”át. Ez afelett való öröm, hogy a halál többé nem tehet semmit az élet ellen. Ezt az örömet érezni annyi jelent, mint megváltottnak lenni. Ezt kívánjuk szeretettel egyházközségünk minden tagjának. Adjon erőt a feltámadott Üdvözítő, hogy ezekben a megpróbáltatásokban ott éljen a reménység szívünkben, ráhagyatkozva az Ő irgalmasságára és könyörületére.

     Kérjük a testvérektől, hogy tartsuk be azokat a rendelkezéseket, melyeket kérnek tőlünk. Így tudunk vigyázni egymásra és magunkra. Adjunk hálát az Istennek azokért, akik most fáradtságot nem ismerve szolgálják a betegeket, az időseket.

     Holnap Húsvéthétfő lesz.

    Jövő vasárnap, Húsvét 2. vasárnapján, az Isteni Irgalmasság ünnepe lesz.

A beíratott miseszándékokat mi atyák elvégezzük a szentmisénkben. Aki viszont szeretné a miseszándékát más időpontra tenni, megteheti a plébánia telefonszámán (599-230) du. 2-3 óra között.

Plébániánk nyítvatartása du.14-15 óra között. Csak sürgős esetben jöjjünk (temetés).

 

 Az alábbiakban szeretettel osztjuk meg a testvérekkel Horváth István Sándor atya gondolatait, melyeket az "Élő víz" kiadványon olvashatnak:

 

Fényes hajnal

Néhány évvel ezelőtt egy 71 éves, Bécsben élő asszony elhatározta, hogy gyalog körbejárja a várost. Az önmaga számára felállított feladat azért volt különleges, mert gyógyíthatatlan rákos betegségben szenvedett, s csupán hónapok voltak hátra az életéből. Úgy gondolta, hogy életében még ezt a dolgot megvalósítja. A családja inkább csak szóban támogatta elképzelését, ezért a helyi karitász munkatársai álltak mellé, hogy a körülbelül 120 kilométeres távot, ha nem is egyhuzamban, de néhány alkalommal, szakaszonként meg tudja tenni. Nem az volt a szándéka, hogy felkeltse a világ figyelmét, hanem csak egyszerűen nem akart bezárkózni a betegség világába, nem szeretett volna elvonulni az emberektől, hanem egyszerűen csak élni akart, meg akarta mutatni legalább önmagának, hogy az életnek az utolsó percig van értelme.

Ma, húsvétvasárnap, Jézus feltámadásának ünnepén azért említem meg ezt a példát, mert véleményem szerint, aki így szereti az életet és annak utolsó pillanatáig megtalálja az élet örömét, az biztosan hisz a túlvilágban, hisz a feltámadásban, hisz abban, hogy a halállal nem ér minden véget, hanem a földi élet a mennyben fog kiteljesedni. A túlvilágon ránk váró boldogság reménye erőt ad ahhoz, hogy még a betegségek és a szenvedések közepette is találjunk magunknak életcélt.

A húsvét ünneplése este kezdődik és fényes hajnalt, fényes reggelt hoz. A feltámadás eseménye végső pont, amely lezárja az eseményeket. Lezár egy olyan történetet, amit a halál akart írni, és amikor azt hitte, hogy már mindent leírt, akkor Isten átvette kezéből a tollat és folytatta a történetet, megírta annak igazán nagyszerű befejezését. Isten olyan befejezést gondolt ki Jézus számára, amely távlatot, az örök élet távlatát nyitja meg az ember számára. Jézus keresztre feszítésekor úgy tűnik, hogy a végső győzelem a halálé, ő zárja le Jézus küldetését. De Isten ekkor közbelép és mindenki számára váratlanul újabb jelenetet kapcsol az eseményekhez, az Úr feltámadását a halálból. Ezzel elkezdődik egy új történet, a feltámadásban hívők és a feltámadást hirdetők története.

 

Az első tanú

Ennek a mai időkig és az idők végéig tartó történetnek első szereplője Mária Magdolna.

Életének korábbi szakaszát, bűnös életformáját és annak elhagyását ismerve elmondhatjuk róla, hogy ő aztán igazán tudja, hogy mit jelent az ember számára az új élet, a Jézustól kapott új élet. Mária Magdolna Krisztus személyében talált rá az irgalmasságra, a megbocsátásra, a lelki újjászületésre. Ő, aki Krisztustól kapott új életet, lesz az első tanúja annak, hogy az Úr új életet kapott az Atyától, de ez természetesen egészen más jellegű, mint az ő új élete.

Ha valaki napfelkeltét szeretne látni, korán kell kelnie. Ha valaki a feltámadás jeleit szeretné látni, el kell indulni a sír felé.

 

Elmondható titok

Urunk, feltámadt Üdvözítőnk! Az élet vágya, a feltámadás reménye erősen él bennünk.

A mai napon az életet, a feltámadást ünnepeljük. A veled való találkozásokról szóló híradások és a húsvéti jelek erősítik a mi hitünket és bátorságot adnak ahhoz, hogy mi is feltámadásod hirdetői legyünk. Húsvét titka, a feltámadás titka megosztható. Olyan örömhír ez, amelyet nem zárhatunk szívünk mélyébe, hanem tovább kell adnunk másoknak, mindazoknak, akik az örök életre vágyakoznak. Segíts minket, hogy éljen bennünk a remény, hogy mi is találkozhatunk veled, a mi feltámadt Urunkkal! Segíts, hogy feltámadásod tanúi legyünk!