Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Nagyböjt 4. vasárnapja 2020. március 22.

Kedves Testvérek!
Mindannyian tudjuk, hogy milyen törékeny az életünk. Most a járványveszély idején ez különösképpen tudatosul bennünk. Amikor olyan megpróbáltatások ének bennünket, amelyek ellen a magunk erejéből nem tudunk védekezni, átéljük, hogy mindig Isten kezében van az életünk. Ez a nagy hit és bizalom legyen ott életünkben. Imádságunk most még buzgóbban szálljon a Szentháromságos Egy Istenhez. Adja meg az Úr, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez. Kérjük a Boldogságos Szűzanyát, a Betegek Gyógyítóját, hogy anyai oltalmával és közbenjárásával segítsen a megpróbáltatás óráiban.

A következőket közöljük a testvérekkel:
1. Templomunkban a nyilvános liturgiák (szentmisék, keresztutak, litániák, ünnepélyes házasságkötések, keresztelések) 2020. március 22-től a Püspöki Konferencia rendelkezésének visszavonásáig szünetelnek.
A már felvett miseszándékokat mi atyák elvégezzük a nép részvétele nélkül. Papi hívatásunkból fakadóan a szentmiseáldozatot naponként bemutatjuk. A szentmisének végtélen értéke van. Ha a szentmisét mondató fizikailag nem is tud jelen lenni, lélekben jelen lehet, azokért imádkozva, akikért kérte a szentmisét.
Ha valaki mégis úgy gondolja, hogy ő későbbi időpontra szeretné a már beírt miseszándékot áthelyeztetni, minél előbb tegye meg telefonon (599-230), vagy email címünkön:
Új miseszándékot a rendelkezés visszavonásáig nem veszünk fel.

2. A KERESZTSÉG SZENTSÉGE
Amennyiben a kiszolgáltatása szükséges úgy történjen szűk körben (szülők és keresztszülők jelenléte). Kérjük, hogy a kereszteléseket későbbi időpontra tegyük el.

3. A HÁZASSÁG SZENTSÉGE
Amennyiben a kiszolgáltatása szükséges, úgy történjen szűk körben (szülők és tanúk jelenléte). Amennyiben lehetséges, a házasságkötéseket más időpontra tegyük.

4. Áldozás
Végezzünk lelki áldozást, amelyben elnyerhetjük a szentáldozás kegyelmeit. Ezt imádkozzuk:

Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak.
Mivel most nem tudlak magamhoz venni, jöjj, legalább lelki módon, a szívembe!
Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!

5. TEMETÉS

Jelezzük az elhunyt hozzátartozói felé, hogy csak szűk körben tartsák meg a temetést. A zárt ravatalozó a szertartás végzésére nem megfelelő helyszín. Lehetőleg ne álljunk szorosan közel egymáshoz, továbbá kerüljük a részvétnyilvánítás fizikai gesztusait. A temetési mise ugyanúgy, nép nélkül, vagy egy majdani, a hozzátartozókkal később egyeztetett időpontban végezhető.

A plébánia hivatal nyítvatartása március 23-tól: du. 14-15 óra között
Isten áldását és oltalmát kérjük Mindannyiunk életére. Legyen velünk az Ő kegyelme, erősítsen a megpróbáltatásokban, szabadítson meg a járvány fenyegető veszedelmétől. Gyógyítsa meg betegeinket! Az Úr segítse az orvosokat, az egészségügyi dolgozókat, ápolókat. Hűséges szolgálatukért áldja meg őket az Isten!

Templomunk mindennap nyitva van a rácsig.

 

Az alábbiakban szeretettel osztjuk meg a testvérekkel Horváth István Sándor atya gondolatait, melyeket az "Élő víz" kiadványon olvashatnak:

 

 Nagyböjt 4. vasárnapja

2020. március 22.

Nagyböjti látomás

Van egy nagyböjti látomásom. Egy templomot látok magam előtt. Nem figyelem, hogy egyszerű vagy gazdagon díszített-e az épület belseje, csupán azt látom, hogy tele van emberekkel. Gyermekekkel és fiatalokkal, felnőttekkel és idősekkel. Gazdagokkal és szegényekkel, okosakkal és kevésbé tanultakkal, egészségesekkel és betegekkel. De mindenki meg van kötözve, a kezeken láncok és bilincsek. Az emberek nézik kezükön a láncokat, de nem próbálja senki dühödten letépni, lerázni magáról, mert tudja, hogy hiábavaló volna erőlködése. Nem beletörődéssel nézik a láncokat, hanem várakozással és reménnyel, mint akik ígéretet kaptak és tudnak türelmesen várni. Aztán megjelenik valaki elől, ragyogó fehér ruhában és megszólal.

Ekkor mindenki felé fordul. Hangja egyszerű, de mégis van benne egy kis ünnepélyesség. A hang ismerősen cseng mindenkinek, s mintha azt is már hallották volna, amit mond, mert üzenete is ismerősen cseng. Hangjában nincs semmi fenyegetés. Szelíden mondja: Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg! És ez a szelíd hang igaz bűnbánatot ébreszt az emberek szívében, s lehullanak a láncok a kezekről. Ez a látomás talán a mostani szentmisén jelenlévőkről szól, vagy más plébániai közösségekről, de az is lehet, hogy az egész Egyházról.

A hit ajándék

Mindannyiunknak szüksége van a bűnbánatra és a megtérésre! Szükségünk van a lelki megtisztulásra! Szükségünk van a hit ajándékára! Szükségünk van arra, hogy megnyíljon a szemünk! Szükségünk van rá, hogy Jézus felnyissa szemünket, ahogyan felnyitotta annak a vaknak, akiről a mai evangéliumban olvasunk. A történet meglehetősen mozgalmas. Van itt minden: gyógyítás, hitvita, kiátkozás, hitvallás, felszólítás a bűnbánatra. Az evangéliumokban sok mozgalmas történetet olvasunk, a Jézus körüli események, a vele való találkozások ilyen jellegűek. De itt most még a szokásosnál is több fordulatot hoz az események előrehaladta. A történet egy szokásos gyógyító csodaként indul. Az Úr találkozik egy beteggel, egy olyan emberrel, aki születésétől fogva vak. A betegség tehát rendkívül komoly. Jézus korábbi csodáit ismerve szinte előre látjuk, hogy most egy fohász következik az Atyához, aztán egy érintés és a vak rögtön látni fog. Jézus azonban nem siet ennyire. A gyógyítás folyamatába beiktat egy tisztulási szertartást. Ezzel meg is értjük mindjárt, hogy miért volt szükség a vak szemének sárral való megkenésére. Jézus érzékelteti, hogy a gyógyulás tőle jön, de a tisztulásért az embernek is tennie kell valamit, meg kell mosakodnia.

Jézus szeretne minket elvezetni egy új életre, egy boldogabb, szentebb, teljesebb életre. Szeretne minket megajándékozni a hittel és a hit szerinti látásmóddal. A nagyböjti látomást Jézus tudja beteljesíteni. Ő szabadít meg a bűntől, ami megbilincsel minket és ő adja nekünk a hitet.

Az első lépés a hit útján

Uram, Jézus! A hit szilárd alap, amelyre egész életemet felépíthetem. Az első lépés a hit útján az ismeretlenbe, a bizonytalanba való belépés. A bizonytalan lépések után megérkezek hozzád, Uram, aki csodát tehetsz velem, s ettől kezdve megszűnik bennem mindenféle bizonytalanságom és aggodalmam. Segíts engem, hogy ki tudjak lépni bűnös életem sötétségéből, kételkedéseim és aggodalmaim homályából és eljussak a te kegyelmed világosságára! Adj nekem bátorságot elindulni a hit útján, Isten titkainak útján! Hittel és bizalommal fordulok hozzád: adj meg mindent, ami üdvösségemre szolgál! Köszönettel és hálával tartozok neked azért, mert segítesz, hogy eljussak az üdvösségre.