Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

március 4. Nagyböjt 2. vasárnapja

Nagyböjt 2. vasárnapja van. Du. 4 órakor családos szentmise lesz a Zárdában. Este ¾ 6-kor a loretói litániát imádkozzuk.

Kertvárosban hirdetni: kedden az esti szentmise után bibliamagyarázat lesz.

Nagytemplomban hirdetni: Szerdán az esti szentmise után bibliamagyarázat lesz.

A böjti fegyelemről: nagyböjt péntekjein kötelező hústilalom van a 14 éven felüli krisztushívőknek. A hústilalom alól felmentésük van azoknak, akik nem saját asztaluknál étkeznek, de azt kötelesek jócselekedettel, imával vagy más önmegtagadással helyettesíteni.

A Nagytemplomban nagyböjt péntekjein az esti szentmise előtt ¼ 6-kor végezzük a keresztúti ájtatosságot. A kertvárosi templomban a csütörtök esti szentmisék után lesz keresztút. A Kálvárián, pénteken du. 3-kor imádkozzuk a keresztutat. A Zárdában du. 5 órakor végezzük a keresztutat.

Nagyböjti jótékonysági akciónk a rászorulók és a nagycsaládosok megsegítését támogatja. Az Egyházmegyei Karitász kis perselyeket küldött, amelybe a böjtjeinkből és lemondásainkból származó pénzösszeget beledobhatjuk és ezen összegeket összegyűjtve karitász szervezetünk segíti a rászorultakat. Kis perselyeket a sekrestyében kaphatunk.

E hónapban ünnepeljük Mindszenty bíboros úr születésének 120. évfordulóját. A Zalaegerszeg Város Önkormányzatától kérjük, hogy 2012.évben „Zalaegerszeg Város Díszpolgára” posztumusz kitüntetést Mindszenty József bíboros úr részére adományozzák. Ezt a kezdeményezést aláírásunkkal erősíthetjük meg. Az aláíró ív megtalálható a sekrestyében, valamint hátul az újságos asztalnál. Szerdáig gyűjtjük az aláírásokat. Kérjük a testvéreket, hogy minél többen csatlakozzunk a kezdeményezéshez.

               Megjelent a Martinus, egyházmegyénk lapja. a sekrestyében vásárolható.

  Jövő vasárnap Nagyböjt 3. vasárnapja lesz. Jövő vasárnap du. 4 órakor családos szentmise lesz a Zárdában.

 

Zalabesenyőben hirdetni: Kedden este 6 órakor Kirner Zoltán celldömölki plébános úr misézik