Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Nagyböjt 3. vasárnapja 2020. március 15.

      Csütörtök Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének főünnepe. Templomunkban egész napos szentségimádás lesz. A szentmisék reggel ½ 7, ½ 8 és este 6 órakor kezdődnek. A ½ 8 órai szentmise után szentségkitétel, déli 12-kor rózsafüzért imádkozunk, du. 5-kor szentóra, majd szentségeltétel. Szívesen jöjjünk a szentségimádásra, kérve az Úr Jézus oltalmát, segítségét.

      Nagyböjti péntekeken a Nagytemplomban este ¼ 6-kor kezdődik a keresztúti ájtatosság, a Kálvárián du. 3 órakor.

     Nagyböjt péntekjein kötelező hústilalom van 14 éves kortól.    

     Az Adoremus áprilisi száma a sekrestyében átvehető.

      A nagyböjti időben a karitász perselybe adományokat lehet tenni a rászorulók megsegítésére. Az összegyűlt adományokból plébániánk karitász csoportja a helyi rászorulókat segíti. Szeretettel kérjük a testvérek támogatását.

        Jövő vasárnap Nagyböjt 4. vasárnapja lesz.

 

     A következőket közöljük és kérjük a testvérektől:

     - a kézbeáldoztatás továbbra is érvényben van

     - a békére szólítás utáni kézfogás elmarad

      - templomunkban az elmúlt héten megtörtént a fertőtlenítés és ezt a fertőtlenítést minden héten elvégezzük

-         kérjük, hogy aki idős, beteg vagy betegnek érzi magát, önmaga és mások védelmében érezze lelkiismereti kötelességének, hogy ne menjen közösségbe. Ilyenkor felmentést kap a vasárnapi szentmise-kötelezettsége alól. nagyon fontos, hogy egymásra vigyázzunk, figyeljünk.

-         kérjük, hogy figyeljék plébániánk honlapját, melyen minden fontos információt közölni fogunk