Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Ádvent 2. vasárnap 2019. december 8.

Este ½ 6-kor Rózsafüzér Társulati összejövetelt tartunk.

Hétfő:        A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása főünnep.

Szerda:      Szent I. Damazusz pápa emlékezete.

Csütörtök: A Quadalupei Szűz Mária emlékezete.

Péntek:     Szent Lúcia szűz és vértanú emléknapja.

Szombat: Keresztes szent János áldozópap, egyháztanító emléknapja.        

     A reggel 6-kor kezdődő hajnali szentmisékre szeretettel hívjuk a testvéreket.Az advent, amely felkészít az Úr Jézus születésének megünneplésére, legyen kegyelmi időszak számunkra.

      Ádventi lelkigyakorlatunk dec. 14-én, szombaton az esti 6, december 15-én vasárnap a de. 10 órai szentmisék keretében lesz. A lelkigyakorlatot Dr. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek atya tartja. Szombaton du. 5 órától gyónási lehetőség.

      Péntekenként az esti szentmisék után csendes szentségimádást tartunk.

      Katolikus Kalendárium, Forgatható Falinaptár, Gyerek Falinaptár, a Martinus újság legújabb száma a sekrestyében kapható.

      Plébániánk jövő évi 1 lapos falinaptára100 Ft-os áron a sekrestyében vásárolható.

      A jövő évi szentmisékre előjegyzést veszünk fel a plébánián. A szentmisék díja nem változott.

      Barsi Balázs atya két új könyve a sekrestyében vásárolható: „Adventben élünk” c. könyv 2.400 Ft, „Gyermek született” c. könyv 1.800 Ft.

       A rászorulók karácsonyi megsegítésére pénzadományt gyűjtünk. Kérjük a testvéreket, hogy az erre szánt összeget a karitász perselybe szíveskedjenek tenni. Nagylelkűségüket előre is hálásan köszönjük.

     Jövő vasárnap Advent 3. vasárnapja lesz.