Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Ádvent 1. vasárnapja 2019. december 1.

Kedd:  Xavéri szent Ferenc áldozópap emléknapja.

Szerda: Damaszkusz Szt. János emlékezete.

Péntek: Szent Miklós püspök emlékezete.

Szombat:Szent Ambrus püspök, egyháztanító emléknapja.    

      Hétfőtől a reggel 6-kor kezdődő hajnali szentmisékre szeretettel hívjuk a testvéreket.Az advent, amely felkészít az Úr Jézus születésének megünneplésére, legyen kegyelmi időszak számunkra.

      A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. Elsőcsütörtökön az este ½ 6-kor kezdődő szentórát papi hívatásokért ajánljuk fel.

Elsőpénteken a szentmisék reggel 6, ¼ 8 és este 6-kor kezdődnek. Elsőszombaton a Szűzanya szeplőtelen Szívének ájtatossága ¼ 6kor rózsafüzér imával kezdődik, 6-kor szentmise, a szentmise után Szűzanya köszöntő.

      Péntekenként az esti szentmisék után csendes szentségimádást tartunk.

      Katolikus Kalendárium, Forgatható Falinaptár, Gyerek Falinaptár a sekrestyében kapható.

      Plébániánk jövő évi 1 lapos falinaptára100 Ft-os áron a sekrestyében vásárolható.

      A jövő évi szentmisékre előjegyzést veszünk fel a plébánián. A szentmisék díja nem változott.

      Barsi Balázs atya két új könyve a sekrestyében vásárolható: „Adventben élünk” c. könyv 2.400 Ft, „Gyermek született” c. könyv 1.800 Ft.

       A rászorulók karácsonyi megsegítésére pénzadományt gyűjtünk. Kérjük a testvéreket, hogy az erre szánt összeget a karitász perselybe szíveskedjenek tenni. Nagylelkűségüket előre is hálásan köszönjük.

     Jövő vasárnap Advent 2. vasárnapja lesz. Jövő vasárnap este ½ 6-kor Rózsafüzér Társulati összejövetelt tartunk.

     Pózván, december 8-án reggel 8-kor búcsúi szentmise.