Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Évközi 28. vasárnap 2019. október 13.

      Évközi 28. vasárnap van. Du. ¾ 5-kor Rózsafüzér Társulati összejövetel lesz, ¼ 6-tól a szentolvasót imádkozzuk.

Hétfő:            Szent Kallixtusz pápa, vértanú emlékezete.                

Kedd:              Avilai szent Teréz szűz, egyháztanító emléknapja.

Szerda:          Szent Hedvig szerzetesnő emlékezete.

Csütörtök:    Antióchiai szent Ignác püspök, vértanú emléknapja.

Péntek:          Szent Lukács evangélista ünnepe.

Szombat:       Keresztes szent Pál áldozópap.                  

      Október 14-én, holnap hétfőn a Zalaegerszegi Esperesi Kerület őszi, közös gyűlését, összejövetelét tartjuk a Mária Magdolna Plébánián. Templomunkban de. ½ 10 órakor kezdődik a kerület papságának szentmiséje, melyre a testvéreket szeretettel hívjuk.

      Péntekenként az esti szentmisék után csendes szentségimádást tartunk. Az este szentmisék előtt ¼ 6-tól imádkozzuk a szentolvasót.

      Október 18-án, pénteken de. 9 órakor bekapcsolódunk a világméretű szentolvasó imába, melyre szeretettel hívjuk a testvéreket.

      Katolikus Kalendárium 450 Ft, forgatható Falinaptár 250 Ft, Gyerek Falinaptár 250 Ft-os áron a sekrestyében kapható.

      Az egyházmegyei újság, a Martinus legújabb száma a sekrestyében vásárolható.

       Jövő vasárnap évközi 29. vasárnap, Missziós vasárnap lesz. Jövő vasárnap az esti szentmise  ½ 6 órakor kezdődik,  előtte ¾ 5-től a szentolvasót imádkozzuk. A szentmise keretében lesz Barsi Balázs ferences atya elmélkedése, tanítása. Balázs atya könyve, amely a három isteni erényről szóló tanítást tartalmazza, a sekrestyében vásárolható 2.800 Ft-os áron.

       Jövő vasárnap a perselygyűjtés - a Katolikus Püspöki Kar kérésére – a missziók megsegítésére történik.Szeretettel kérjük a testvérek támogatását.