Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Húsvét 6. vasárnap 2019. május 26.

       Húsvét 6. vasárnapja van. Ma este ¼ 7-kor az „Édesanyák szent Mónika”közösségének összejövetelét tartjuk. 

Hétfő:         Canterbury  szent Ágoston püspök emlékezete.

Csütörtök: Szent István király ereklyéinek átvitele.    

Szombat:   Szent Jusztinusz vértanú emléknapja.                

     Az esti szentmisék előtt ¾ 7-kor a loretói litániával köszöntjük égi Édesanyánkat.

      Péntekenként az esti szentmise után csendes szentségimádásttartunk.

     A héten lesz elsőszombat. A Szűzanya Szeplőtelen Szíve elsőszombati ájtatosság ¼ 7-kor rózsafüzér imádsággal kezdődik, 7 órakor szentmise, a szentmise után Szűzanya-köszöntő.

      A betegek szentségének közösségi kiszolgáltatása június 10-én, pünkösdhétfőn, Szűz Mária az Egyház anyja emléknapján, a de. ½ 9 órai szentmise keretében lesz.A betegek szentségét az idősek, az öregek és a súlyos betegségben szenvedők vehetik fel. Kérjük jelentkezésüket a sekrestyében és a plébánián.

      Jövő évben február 24 - március 1. között Szentföldi zarándoklatot indítunk. Az alapár 242.000 – 262.000 Ft, attól függően, hogy hány jelentkező lesz az útra. Erre jön még a reptéri illeték, valamint más járulékos költségek. A zarándoklat összköltsége nagyon kedvező.

      A jubiláns házaspárok találkozója június 22-én, szombaton 10 órakor szentmisével kezdődik a Szombathelyi Székesegyházban.A szentmise után szerény agapéra várják a jubilánsokat. Jelentkezni lehet június 11-ig a plébánia hivatalban.

       Jövő vasárnap Urunk mennybemenetelének főünnepe lesz.