Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Húsvétvasárnap 2019. április 21.

       Húsvétvasárnap, az Úr Jézus Krisztus dicsőséges feltámadásának főünnepe van. Megköszönjük a jó Istennek azt a sok kegyelmet, amelyben a nagyböjti készület során részesültünk. Köszönjük a testvérek buzgóságát, amelyet tanúsítottak a lelkigyakorlat, a nagyheti szertartások és a városi keresztút alatt. Hálásak vagyunk azoknak, akik templomunk nagytakarításában segítettek. Köszönjük a díszítők munkáját, az énekkar, a ministránsok és a segítők szolgálatát. A kedves híveknek Istentől megáldott, kegyelemteljes húsvétot kívánunk.

      Húsvéthétfőn ünnepi miserendet tartunk.

      Az Ünnepi Harangszó újságot a testvérek a szokott helyen találják. Az újság előállítási költségei nagyon megemelkedtek, ezért szeretettel kérünk anyagi támogatást az újság megjelentetéséhez.

       Az Új Ember és a Keresztény élet újság kettős számmal jelent meg, az ára 400, ill. 380 Ft. Az Adoremus májusi száma a sekrestyében átvehető.

       Május 1-én egyházmegyei zarándoklat lesz Szentgotthárd – Rábakethelyre, Boldog Brenner János vértanúságának helyére.Autóbuszt indítunk, az útiköltség 1.500 Ft. Jelentkezni lehet a plébánián.

       Ferenc pápáról szóló filmet „A hiteles embert” az Art moziban vetítik.

       Óvodai beíratás lesz a Szent Család óvodában április 23-24-én 8-17 óra között.

      Jövő évben február végén vagy március elején – többek kérésére - szeretnénk Szentföldi zarándoklatot indítani. Előzetes jelentkezést kérünk, hogy el tudjuk kezdeni a zarándoklat megszervezését.

       Jövő vasárnap, Húsvét 2. vasárnapja, az Isteni Irgalmasság főünnepe. Jövő vasárnap a ½ 9 és a 10 órai szentmiséken elsőáldozás lesz.

Jövő vasárnap du. 5 órakor szentóra lesz a Jézus Szíve Család vezetésével.

Jövő vasárnap a Kórház kápolna búcsúi szentmiséje du. 3 órakor kezdődik.

      Május 18-án a zalabesenyői templomban du. 5 órakor görögkatolikus vecsernye lesz, a szertartást Elek Antal soproni diakónus végzi.

       Zalabesenyőben szerdán egész napos szentségimádás lesz.11 órakor szentmise, szentségkitétel. Du. ½ 5-kor szentóra, szentségeltétel. A vasárnapi Zárdai bérmálás miatt szombaton este ½ 6-kor lesz a szentmise.