Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Virágvasárnap 2019. április 14.

       Az Úr szenvedésének főünnepe, Virágvasárnap van. A 10 órai szentmisében barkaszentelés.Az esti szentmisén plébániánk énekkara a passiót énekli.

      A nagypénteki közös városi keresztútra férfiak segítségét kérjük a keresztvivéshez.Akik szívesen vállalják, iratkozzanak fel a sekrestyében. Előre is köszönjük.

 

A Szent Háromnap liturgikus rendje

Nagycsütörtök: este 6 órakor kezdődik az utolsó vacsora szentmiséje. A szentmise után oltárfosztás és szentségimádási óra a Getszemáni kertben vérrel verítékező Krisztusra emlékezve.

Nagypéntek: Az Úr Jézus Krisztus megváltó, üdvösségszerző kereszthalálának ünnepe. Reggel 8 órakor zsolozsmát imádkozunk. 9 órakor keresztút lesz azok számára, akik az esti keresztúton nem tudnak részt venni. A szertartást este ½ 6 órától végezzük. A  közös ökumenikus városi keresztút este 7 órakor kezdődik. Indulás a Nagytemplomtól, a Kossuth utcán vonulva és a keresztút állomásain imádkozva a Kálvárián fejezzük be keresztúti imádságunkat. Szeretettel hívjuk a testvéreket a közös tanúságtételre. Gyertyát hozzunk magunkkal. Du. 3 órakor keresztút lesz a Jánka hegyen.

Nagyszombat: Az Úr sírban nyugvásának napja. Reggel 8 órakor zsolozsmát imádkozunk. A feltámadás vigíliája este 7 órakor kezdődik. Részei:az új tűz megáldása, bevonulás a húsvéti gyertyával, húsvéti örömének és szentírási olvasmányok. Az evangélium után keresztvíz megáldás és a keresztségi fogadalom megújítása. A szentmise után feltámadási körmenet lesz a szokott útvonalon.A szertartásra és a körmenetre gyertyát hozzunk magunkkal. Visszatérve a templomba húsvéti ételáldás lesz.

Nagyszombaton délelőtt 10 órakor ministránsfoglalkozás lesz a Nagytemplomban.

       Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Nagyszombaton reggel 7-8 között lesz gyónási lehetőség. E napokon reggel nincs szentmise, és csak a szertartásokon lehet áldozni.

 

      Az Ünnepi Harangszó legújabb számát a testvérek a szokott helyen találják. Az újság előállítási költségei nagyon megemelkedtek, ezért szeretettel kérünk anyagi támogatást az újság megjelenéséhez.

       Május 1-én egyházmegyei zarándoklat lesz Szentgotthárd – Rábakethelyre, Boldog Brenner János vértanúságának helyére.Autóbuszt indítunk, az útiköltség 1.500 Ft. Jelentkezni lehet a plébánián.

       Ferenc pápáról szóló filmet „A hiteles embert”,április 18-tól vetítik az Art moziban.

       Óvodai beíratás lesz a Szent Család óvodában április 23-24-én 8-17 óra között.

       Jövő vasárnap Húsvétvasárnap, az Úr Jézus Krisztus dicsőséges feltámadásának főünnepe lesz. A reggeli 7 órás szentmise után lesz ételszentelés.