Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

1Úton zarándoklat az "Édesanyákért" felajánlással

2018. augusztus 13. (hétfő) 9:34

1uton

 

Zalaegerszeg  -  Búcsúszentlászló    2018.  augusztus  25.

1  Ú T O N   zarándoklat:   az    É D E S A N Y Á K É R T   felajánlással

 Mária Út új útvonalán,  új 1ÚTON szakasszal

Koordinátorok:       Furján Zoltánné, Mária

                                  tel.:  +36/30/400-31-30;   E-mail cím:  

                                  Illyés   Zoltán

                                  tel.:  +36/30/954-77-55;   E-mail cím:  

Teljes szakasz hossza:   18   km

Tervezett program:

Indulás helye:  Zalaegerszeg, Jézus Szíve Ferences templom  Rákóczi út 66.

08:00-tól Gyülekezés, regisztráció, tudnivalók ismertetése a templomban (jobbra) a kápolnában.

Reggeli ima, induló elmélkedés, ÁLDÁS után indulás:  08:30  órakor

Táv:  1 km

 

Mária Magdolna templomban /csatlakozási lehetőség/ várakozás nincs, az adott időre legyen itt aki szeretne csatlakozni!

Érkezés : 08:45  Indulás /esperesi áldás után/  Park erdőn át  „M”  Mária Út jelzését követve.

Táv:  3  km

 

Jószomszédok park /keresztnél imádság/  (technikai szünet a Mező utcáig több helyen lehetséges)

Érkezés:   10:15              Indulás:  10:30

Táv:  60 méter /kis szakasz, de húzós emelkedővel/

 

Csácsi utca /Damjanich utcai helyijárat forduló- fel- és lecsatlakozási lehetőség:

(A kápolnánál rövid ima és ének után a zarándoklat folytatása)

Érkezés:   10:40              Indulás:  10:45             Táv:   940 m 

(Balatoni út előtt egymást bevárva; áthaladás biztosítása jelzőőr segítségével, tömött sorban)


Bozsok – Mező utca vége: 

Érkezés:   11:00   zarándok út folytatása  várakozás nélkül; erdei úton !

Táv:     5 km

 

Botfa –  Hűvöskastély  Várberki út 13:  /Fel- és lecsatlakozási lehetőség/

Érkezés:   13:00    /Pihenőhely:  Eü szükséglet végzése, vízvételi lehetőség, ebédelés a hozottból/

A templomban gyónási lehetőség, litánia és szentségi áldás után zarándoklat folytatása erdőn-mezőn át !

Indulás:  14:00

Táv:      5,5 km

 

Nemeshetés: /Buszforduló; Ezeréves Kereszténységünk Emlékkeresztjénél/

/Fel- és lecsatlakozási lehetőség az utolsó szakasz előtt/

Érkezés: 15:30   Rövid pihenő – szükség esetén eü. szükségletre lehetőség, vízvételi lehetőség

Indulás   15:45

Táv:    2,5 km

 

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓ- KEGYTEMPLOM – ZARÁNDOKHELY :  Érkezés 16:30

A szentmisére szeretettel várjuk azokat is, akik a zarándoklaton nem tudnak részt venni !

Lelkifelkészülés a szentmisére – gyónási lehetőség ! Teljes búcsú nyerhető a szokott feltételekkel !

 

Zarándoklat zárószentmiséje test és lélek porától megtisztulva :   17:00   órakor

Szentmisét celebrálja:   Todor Szabolcs;

Szent mise után kisebb agapé a zarándokok részére !   /bárki hozzájárulását elfogadjuk/

 

Visszautazási lehetőség  ZALAEGERSZEGRE:

kis létszám esetén  gépkocsikkal megoldható;

Menetrendszerinti vonat:  Zalaegerszegre, Bp. felé:  17:47-kor; Nagykanizsa felé: 18:12-kor van.

 

Az időpontokat megpróbáljuk tartani, a távolság nincs hivatalosan felmérve, eltérés lehetséges !