Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Jubileumi virrasztás a Dunán a budapesti Eucharisztikus Világkongresszus 75 éves évfordulóján

2013. június 11. (kedd) 18:00

           A jubileumi év alkalmával ünnepi Egyházmegyei Eucharisztikus Kongresszust rendezett Vác május 10-ll-én. A szentmisének kettős jellege van: egyrészt az utolsó vacsora megújítása, másrészt Krisztus keresztáldozatának megjelenítése. A megőrzött kenyér-színben jelenlévő Krisztus az Oltáriszentség = Eucharisztia. A Makrovilág Zarándok Utazási Iroda szervezésében hajós virrasztással a Dunán, illetve gyertyás körmenettel kapcsolódtak a zarándokok a Váci Egyházmegyei Kongresszusba. Több éve már, hogy közösségünk, a zalaegerszegi Szent Anna cursillós csoport, részt vesz hajós virrasztáson a Dunán. Nagy örömünkre szolgál, hogy csoporton kívüli testvérek is évről-évre többen csatlakoznak hozzánk. Zalaegerszegről 24 fővel indultunk, a fővárosba még ketten csatlakoztak hozzánk.

Kora délután, fél 5-kor VENI SANCTE szentmisén vettünk részt a Szent István bazilikában. A szentmise kezdetén Madari Gyula, a Makrovilág igazgatója köszöntötte az ország minden részéről érkezett zarándokokat. A szentmisét Tamási József kartali c. apát-plébános úr mutatta be, aki a hajó lelkivezetője volt. Megemlékezett a jubileumi évfordulóról, annak jelentőségéről, összetartó erejéről. Május hónap lévén köszöntötte a Szűzanyát, Égi Édesanyánkat, aki az első tabernákulum volt, hiszen szíve alatt hordozta Isten Fiát.

host=picasaweb.google.com&hl=hu&feat=flashalbum&RGB=0x000000&feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F109001906862036033738%2Falbumid%2F5888255132227279969%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dhu

A szentmise után napsütötte időben indultunk a Vigadó téri hajóállomásra, a Nyugat Magyarországi Egyetem (Győr) vallási turizmus nappali tagozatos hallgatóinak vezetésével. Három leány és egy fiatalember volt Madari igazgató úr segítője. A hajó fél 7-kor indult a csendes Duna vizén. Az igazgató úr és a plébános atya ismételten köszöntötte a zarándokokat, sok kegyelmet kívánva az út során. Az Oltáriszentséget a hajó fedélzetén helyezték el, virágokkal feldíszítve. A szentségimádási órákban elmélkedések, imádságok, énekek hangzottak el. Észre sem vettük az idő múlását a lelkeket felemelő miliőben, amikor kikötöttünk Szentendrén. Még világos volt, a hajón jelenlévő Oltáriszentség tiszteletére szóltak a harangok, bennünket pedig a Duna parton szeretettel vártak a szentendrei testvérek a fiatal káplán atya vezetésével, aki megérkezésünk után a szentségimádást vezette a Péter-Pál templomban. A szertartás befejezésekor már besötétedett. Fejet hajtottunk II. János Pál szobra előtt a templomkertben.

Nagyon kellemes, csendes időben kötöttünk ki Vácott, körmenetben vonultunk a székesegyházba, ahol már nagyon sokan voltak, mivel az Egyházmegyei Kongresszus rendezvényeit pénteken és szombaton tartották. Az éjféli szentmisét a gyönyörű székesegyházban dr. Varga Lajos váci segédpüspök úr mutatta be, emlékezve a jubileumi évfordulóra. A szentmise után gyertyás körmenettel a piaristák templomába vonultunk, ahol a házigazda atya az éjszakai órában szeretettel fogadott bennünket. Közös ima és ének után a hajóállomásra mentünk. Hajnali 3 órakor indult a hajó a váci Duna-ágon Budapestre. A mintegy 200 fős zarándok csoport az együtt töltött órák alatt nagyon lelkes volt. Ébren, virrasztással töltöttük az éjszakát. Imával, énekekkel adtunk hálát az Oltáriszentségben köztünk lévő Úrnak a kegyelmekért, amiben az út során részesültünk. Pirkadatkor kötöttünk ki a Battyhány téri hajóállomáson, ahol a hajó kapitánya is elköszönt tőlünk. A zarándokút befejezéseként a Szent Anna templomban Tamási plébános úr mutatta be a szentmisét, Madari igazgató úr pedig ellátta a ministráns feladatokat. Plébános úr megemlékezett Szent Annáról a nagymamák védőszentjéről is. A hálaadó szentmise a TE DEUMMAL és áldással ért véget. Tamási József plébános úr az út során kedvességével, humorával, jó kedélyével és érces énekhangjával nem hagyta lankadni figyelmünket. Elmélkedései, Madari Gyula igazgató úréval együtt megszívlelendők, tanulságosak voltak. Ugyanígy az egyénileg, a jelenlévő hívek által mondott imák is.

Külön öröm volt látni és hallgatni a fiatal egyetemi hallgatókat. Az ő jelenlétük biztosíték arra, hogy lesznek szakemberek, akik megfelelő tudással és hittel szervezik majd a zarándokutakat.

Befejezésként igazgató úr megköszönte Tamási atyának a lelki vezetést, a zarándokoknak a fegyelmezett részvételt és mindenkinek szerencsés hazatérést kívánt.

Ezen a hosszú éjszakán jó volt együtt lenni, érezni a közös ima, az összetartozás erejét. Volt idő elcsendesedni, lélekben és testi valóságban az Úr felé fordulni. Elmondani esetleges fájdalmainkat, bánatunkat, de megosztani vele örömünket, kifejezni hálánkat.

A lelki feltöltődéstől észre sem vettük az álmatlanságot, a fáradtságot.

A délelőtti órákban vettünk búcsút a fővárostól abban a reményben, hogy jövőre ismét együtt lehetünk a Dunán.

                   Bangó Józsefné

          Szent Anna cursillós csoport

                     Zalaegerszeg