Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Medjugorje Nap a Kertvárosi Templomban

2012. december 11. (kedd) 16:55

Regionális Medugorje Nap a zalaegerszegi Kertvárosi Templomban

     2012. december 1-én, a Szűz Mária Szeplőtelen Szívének szentelt templomba sikerült idevarázsolni Medugorje lelkiségét. A lelki nap méltó kezdete volt az új egyházi évnek, az ádventi várakozásnak. Közel négyszázan, az egyházmegye számtalan helyéről és más egyházmegyékből is érkeztek testvérek, hogy közösen imádkozzunk, lelkiekben felemelkedjünk, méltóképpen készüljünk az Úr születésének ünnepére.

     A délután első részében Gombos Bálint gencsapáti plébános úr köszöntötte az egybegyűlteket, majd a Dicsőséges rózsafüzért imádkoztuk, és elmélkedtünk titkain Bálint atya vezetésével.

host=picasaweb.google.com&hl=hu&feat=flashalbum&RGB=0x000000&feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F101615325774233398163%2Falbumid%2F5820714005172616977%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dhu 

A Szűzanya köszöntő imádság után „Mária hitéről” tanított mindnyájunkat, példaként állítva elénk. Mária hitt mindannak a beteljesülésében, ami az angyali üzenetben elhangzott. Hitt akkor, amikor menekülniük kellett, a kána-i menyegzőn, hitt a kereszt alatt, amikor Fia értünk vállalta a szenvedéseket, a kereszthalált. Végigkísérte életét az Istenbe vetett hit és bizalom akkor is, amikor nagyon nehéz volt elfogadnia és látnia fia szenvedéseit. Tudta és hitte, hogy mindez Isten akarata volt a bűnös emberiség megváltásáért.

      A nap további részében a medugorje-i Ljubo Kurtovic’ ferences atya volt a vendégünk.

Keresztutat jártunk vezetésével majd az ezt követő elmélkedésben az Isteni szeretet megélésére buzdított bennünket. Nem az a fontos, hogy szemünkkel látjuk-e a Szűzanyát, fontosabb, amit mond, amire figyelmeztet. Máriában mindenki az édesanyai szív és az otthon melegét tapasztalhatja meg. Üzeneteiben nincsenek újdonságok, arra figyelmeztet bennünket, hogy mit felejtettünk el, miért nem törekszünk a teljesebb életre. Olyan évet kezdtünk, amiben a hit évét éljük. Imádkoznunk kell, hogy a hit ne kerüljön a támadások kereszttűzébe. Itt a földön kell készülnünk a mennyországra, Krisztus keresztjének fényében kell a szenvedéseinket hordozni. Könnyű kereszténynek lennünk a templomban, de onnan haza is kell mennünk. Otthon is sokat kell imádkoznunk, - nem azért mert Jézusnak szüksége van rá – hanem azért mert nekünk van szükségünk rá, hogy megnyíljon a szívünk és „látókká” váljunk. Ha hordozzuk magunkban a szeretetet, akkor tudunk adni másoknak is. Nyíljunk meg a szentgyónásra! Alázatra van szükségünk, hogy meghaljon a régi ember és újjászülethessünk szabadnak, és örömtelinek érezhessük magunkat. Az emberiség legnagyobb problémája a lelki vakság, csak kis lépésekkel juthatunk a csúcsra. Ne féljünk, a pap is ismeri gyengeségeinket, a szentek is elestek, de felálltak, - hangzott el Ljubo atya tanításában.

       Rövid szünet után az Örvendetes rózsafüzérrel köszöntöttük Égi Édesanyánkat, majd a nap csúcspontja a Szent áldozat bemutatása, a szentmise következett. A szentmise előtt plébánosunk megáldotta az adventi koszorút és meggyújtottuk rajta várakozásunk idejének első gyertyáját.

       Ma beléptünk az új egyházi év ajtaján, advent kapuján, várakozunk és vágyakozunk az Üdvözítő születésének ünnepére. Várakozásunkban segít a szentírás. Legyen a várakozásunk örömteli, legyen aktív, növekedjünk az egymás iránti szeretetben. El ne nehezedjen szívünk az evilági dolgokban, Mennyei Atyánk a lélek éberségét kéri tőlünk. Alakítsuk át és építsük életünket Jézusra! Az ég mellett még ma kell döntenünk! A Szűzanya segítsen bennünket, hogy a karácsonyt igazi örömben tölthessük. – hangzott el Ljubo atya szentbeszédében.

       A szentmisét szentségimádás követte. Oda vihettük az Oltáriszentségben jelen lévő Krisztus elé gondjainkat, örömünket, bánatunkat, szeretteinket. Kérhettük áldását, segítségét,

mindennapjainkra, s most a hit évében külön is imádkozhattunk azért, hogy a hit kegyelmeiben mindnyájan részesülhessünk, növekedhessünk és életünk végén célba érhessünk.

A szentségimádás végén Ljubo atya körbejárt a templomban az Oltáriszentséggel és megáldott

minden jelenlévőt. A zenei szolgálatot Korom József és csapata - a helybéliekkel kiegészülve - látta el. Köszönet érte és minden segítőnek is, akik lehetővé tették, hogy együtt dicsőíthettük Mennyei Atyánkat, Szűzanyánkat és Szent Fiát a Szentlélek vezetése által.

       Ezen a lélekemelő napon templomunkban is igazi medugorje-i hangulatban részesülhetett mindenki, aki nyitott szívvel és lélekkel vett részt programunkon.

                                                                                              

                                                                                                        Salamon Károlyné