Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Élő rózsafüzér a családokért, papi hivatásokért és a városért

2012. október 9. (kedd) 15:55

Gyönyörű őszi időben, ragyogó napsütésben indult az élő rózsafüzér zarándoklat a város két plébániájának szervezésében, a kertvárosi templomba, október 6.-án.

       Több irányból – a Mária Magdolna templom elől, a zalabesenyői Szent Anna templomtól, és a ferences Jézus Szíve templomtól indultak a hívek, - hogy felajánlják zarándoklatukat a családokért, papi hivatásokért és a városért. A nagytemplomtól Óra Krisztián atya és plébániánkon gyakorlati idejét töltő Pete Polgár Máté kispapunk, host=picasaweb.google.com&hl=hu&feat=flashalbum&RGB=0x000000&feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F105151335238583306735%2Falbumid%2F5797303964046416817%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3DhuZalabesenyőből Stróber László atya, míg a ferences templomtól Ocsovai Grácián atya vezette hegyen- völgyön át a zarándokokat. Így a várost körbeölelve, az örvendetes rózsafüzért imádkozva és énekelve értünk el utunk végső állomásához, hogy szentmisében hálát adva kérjük Szűzanyánk segítségét, pártfogását családjainknak, városunknak és eszközölje ki Szent Fiánál, hogy  minél több fiatal meghallja és elfogadja Jézus hívó szavát, mert az aratnivaló sok, de a munkás kevés.  Délben az „Úr angyala” imádság után vette kezdetét a szentmise, melyben az atyák együtt mutatták be a legszentebb áldozatot. László atya szentbeszédében a mai emberekben megfogyatkozott reménységre, ennek következtében a lelki erő hiányára mutatott rá.

Ha mindezek hiányoznak az emberek életéből, ott megfogyatkozik a türelmes szeretet, a felelősségtudat. A lelki erőt csak az élet teremtője adhatja meg számunkra, ha imádkozó, Istenhez forduló emberekké válunk. A rózsafüzér imádság a lelki erőhöz vezető út.

Míg imádkozzuk, Jézus élete pereg előttünk, s ha kérjük, a Szűzanya is imádkozik érettünk, bűnösökért. Ha szívünk alázatos lesz, naponta tudjuk érezni Isten kegyelmét, megtapasztaljuk Isten irányítását, ezáltal válhatunk imádkozó, szolgálattevő Istenkeresőkké. A naponta kitartóan, hűségesen elmondott rózsafüzér-imádságban kapunk erőt, melyet tovább tudunk adni, így megérezhetjük a kegyelem és a szeretet megtartó erejét. Erősödjünk meg azon az úton, mely a Szűzanya vezetésével Szent Fiához vezet. Ha letértünk az igaz útról, az út szélére sodródtunk, fogja meg kezeinket és vezessen vissza mindnyájunkat! - fejezte be szentbeszédét László atya.

       A szentmise után Grácián atya ezüstmisés áldásban részesített bennünket, mi pedig ezt az áldást vittük haza szeretteinknek.

 

Salamon Kátolyné