Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Egyházmegyei zarándoklat Vasváron

2012. május 6. (vasárnap) 17:02

2012. május 1-jén.

A szombathelyi megyéspüspök a 2012. évi egyházmegyei zarándoklatot

Vasvárra hirdette meg.

Vasvár már a középkor végén jelentős búcsújáróhely volt. A szentkúti

búcsújárás a múlt század felében lett széles körben népszerű. A szentkút-

hoz többféle történet is kapcsolódik. Eszerint a törökök elől menekülő

domonkosok kedves Mária képüket a szentkút körüli erdőben rejtették el

egy öreg fa odvában. Később a visszatérők nem találták a képet, a fát ki-

vágták s a helyén bővízű forrás fakadt, melynek vizében látni vélték Máriát.

A másik történet szerint 1860. körül a forrás vizében megmosakodva vissza-

nyerte látását egy megvakult huszár, Horváth Ferenc. A szentkút mellett az

egyszerű klasszicista kápolnát 1863-ban építtette Horváth Ferenc hálából.

Egy ideig ő maga is remetévé vált.

Zalaegerszegről- ugyanúgy mint az egyházmegye más településeiről- szép

számmal indultak zarándokútra a hívek. A többség autóbusszal, mások gépkocsival, de voltak akik kerékpárral tették meg az utat. Nagyon kellemes

időben, mondhatni nyári melegben a Zalaegerszegről busszal utazók Bokor

Zoltál káplán atya vezetésével érkeztek Vasvárra. A szentkút völgyében a

Lourdesi barlang előtt hálát adtunk Szűzanyának a szerencsés megérkezésért,

és elimádkoztuk a felebaráti szeretet litániáját.

A kút és a barlang festői környezetben található. A völgyet körülölelő dombo-

kon a fák üdezöld lombkoronáikkal hívogattak bennünket a szabadban felállí-

tott oltár felé. Mint később a vasvári plébános úr köszöntő és egyben köszö-

netet mondó szavaiból megtudtuk, az egyházközségen kívül az önkormányzat,

a polgári szervezetek, nagánszemélyek nagyon sokat fáradoztak azért, hogy a

minden dícséretet megérdemlő környezetet kialakítsák az istentisztelet méltó

bemutatására. A magasban összekapaszkodó tölgyfák alatt állították fel a

szabadtéri oltárt a Szűzanya kegyszobrával.

Nagyon sokan gyűltek össze a 10 órakor kezdődött szentmisére amit Dr. Veres András püspök úr mutatott be. Prédikációjában az Evangéliumban elhangzott

jerikói vak történetére utalt vissza. A vak koldus azt kérte Jézustól, Uram lássak! A mi vágyunk is a látás, de nem a fizikai, hanem sokkal inkább a lelki látás. Az elanyagiasodott világban sajnos a magukat kereszténynek vallók is elveszítik hit szerinti látásukat. Életükben felállított értékrendnek csak a végén

jelenik meg az Isten felé fordulás, egyéb jelentéktelen dolgok kerülnek az első

helyre. A püspök úr mindnyájunkat hívott, hogy a jerikói vakhoz hasonlóan

kérjük, segítsen az Úr bennünket a hit szerinti látás visszanyerésére. El kell

fogadnunk az egyház útmutatását. Ebben példa a Szűzanya, aki Isten szolgála-

tára ajánlotta magát imádságos lelkülettel. Alázattal kész volt szolgálni Isten

művét. Az évtizedek során a szentkút vízénél gyógyulások történtek. Püspök

úr hangsúlyozta, nem a víz volt a gyógyító, hanem a hit, amivel a betegek a

Szűzanyához fordultak. A gyógyulásnak a lelkekben kell végbemenni a hit által.

Püspök úr prédikációját, valamenyiünk kérését megfogalmazva fejezte be:

Uram segíts, hogy lássak ! Hogy mindnyájan lássunk !

Az értékes és megszívlelendő gondolatok mellett a szentmise szinvonalát nagyban emelte az énekkar közreműködése.

A szentmise befejezése után ebédre és szabad programra volt lehetőség. Két

program közül lehetett választani, keresztút a szentkútig, szentségimádás az oltárnál. Ebédidőben baráti beszélgetésekre is sor került. Mi is nagy örömmel

üdvözöltük kedves, vidéki cursillós társainkat, és a plébániánkon egykor szol-

gáló káplán atyákat.

Délután 2 órakot püspök atya vezetésével elmondtuk a Lorettói litániát, majd a

befejező áldás következett, és elindult a körmenet a kegyszoborral a templomba.

Vasvár mai plébániatemploma a Szent-Kereszt templom hajdan kolostori templom volt. A templom oltárai és szobrai nagyrészt a barokk korból származ-

nak. A kegytemplomban a családokért és a nemzetért mondtunk imát, és ezzel

fejeződött be a 6. egyházmegyei zarándoklat.

Jó volt együtt lenni, együtt imádkozni Isten színe előtt az árnyat nyujtó fák

alatt. Valamennyiünknek kérnünk kell az Úrtól jerikói vakhoz hasonlóan a

tisztánlátás kegyelmét, hogy az evangelizáció évében bátran tegyünk tanuságot

hitünkről.

Bangó Józsefné

Szent Anna cursillós csoport

Zalaegerszeg