Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

A Szent Háromnap liturgikus rendje

2012. április 3. (kedd) 7:53

(április 5.) Nagycsütörtök: a Nagytemplomban este 7 órakor kezdődik az utolsó vacsora emlékmiséje.A szentmise után oltárfosztás és szentségimádási, virrasztási óra a vérrel verítékező Krisztusra emlékezve. A kertvárosi templomban és a Zárdában este 6 órakor kezdődik a szentmise.

(április 6.) Nagypéntek: Az Úr Jézus megváltó, üdvösségszerző kereszthalálának ünnepe. A Nagytemplomban reggel 8 órakor zsolozsmát imádkozunk. 9 órakor keresztutat végzünk. A szertartás este 7 órakor kezdődik. A kertvárosi templomban du. 5 órakor keresztúttal kezdődik a szertartás. A Zárdában este 5 órakor lesz a szertatás. A Jánka-hegyi keresztút du. ½ 3-kor indul a Kálváriától. Nagypéntek szigorú böjti nap, 18-60 éves korig háromszor szabad étkezni, egyszer jóllakni és 14 éves kortól nem szabad húst fogyasztani.

(április 7.) Nagyszombat: az Úr sírban nyugvásának napja.Reggel 8 órakor zsolozsmát imádkozunk. A feltámadás vigíliáját plébániánk közössége a Nagytemplomban ünnepli. A szertartás este 7 órakor kezdődik. Ennek részei: új tűz megáldása, bevonulás a húsvéti gyertyával, húsvéti örömének és szentírási olvasmányok. Az evangélium után a keresztvíz megáldása és keresztségi fogadalmunk megújítása. A szentmise után feltámadási körmenet lesz a szokott útvonalon. A szertartásra és a körmenetre hozzunk magunkkal gyertyát. Buzgó lélekkel vegyünk részt a nagyheti szertartásokon és járuljunk szentáldozáshoz.

Templomunkban Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Nagyszombaton reggel 7 és 8 között gyónási lehetőség. E napokon reggel nincs szentmise és csak a szertartásokon lehet áldozni.

Vasárnap Húsvétvasárnap, az Úr Jézus Krisztus dicsőséges feltámadásának főünnepe lesz.A reggeli 7 órai szentmisén ételszentelés lesz.

Pózván: Húsvétvasárnap 11 órakor szentmise lesz.

Ságodban: Húsvéthétfőn 11 órakor lesz szentmise.