Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Cursillos lelki délután...

2012. március 18. (vasárnap) 9:33

host=picasaweb.google.com&hl=hu&feat=flashalbum&RGB=0x000000&feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F108675937091925849016%2Falbumid%2F5721154758855915265%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dhu"Életünk legyen hiteles az emberek előtt, közösségeink legyenek jó ima,- baráti, - munka és lelki közösségek, időszakonként találkozzunk más csoportokkal, cseréljük ki tapasztalatainkat!"

Egyházmegyénkben erre az évre meghirdetett új evangelizáció keretében határoztuk el, hogy plébániánk cursillos közösségei és imacsoportba nem járó cursillot végzett testvérei számára lelki programokat szervezünk az év folyamán, méltóan készülve a HIT évére.

Ezeknek a gondolatoknak eleget téve gyűltek össze a cursillo tanfolyamot végzett testvérek március 14.-én délután a Mária Magdolna plébániatemplomban , hogy egymást erősítve egy tartalmas

lelki délutánt töltsenek el közösségben egymással.

Programunk első részében a Szűzanyát öleltük át egy élő rózsafűzérrel, - minden Miatyánkot, Üdvözlégyet más-más előimádkozásával - melyet hazánkért, nemzetünkért ajánlottunk fel.

Rózsafüzérünk után szentmisében köszöntük meg a jó Istennek, hogy mindnyájunkat meghívott apostolainak, és azt a sok-sok kegyelmi ajándékot, mellyel nap mint nap megajándékozott bennünket.

A szentmisét Bokor Zoltán atya mutatta be. Szentbeszédében arra buzdított bennünket, hogy a cursillon kapott lelkesedésünk továbbra is maradjon meg, legyen kitartásunk az apostolkodásban, legyünk egy élő közösség aktív tagjai, akik egy célért dolgoznak közösen. Legyünk buzgók, életünkkel mutassuk meg,hogy tudunk egymás szeretetében élni, tevékenykedni.

Felhívta figyelmünket a szentmisehallgatás értékeire, mivel ott a kegyelmek árja árad ránk, s ezekkel az erőforrásokkal keresztjeink elviseléséhez, hordozásához kapunk segítséget. Napjainkban azért vagyunk mélyponton minden vonatkozásban, mert kiürültek a templomok, nem tartják fontosnak az emberek, hogy a legértékesebb áldozatban részesüljenek. Lehetnénk boldogabbak, ha életünket Istennek élnénk.

A szentmise sok mulasztásunkat, hanyagságunkat pótolja, letörli bocsánatos bűneinket. Egyetlen szentmise melyet életünkben hallgattunk, többet használ nekünk, mint számos melyet életünk után mások ajánlanak fel értünk. A szentmisében a pap áldásaiban részesülünk, amit Isten megerősít az égben is. Onnan Isten áldását visszük haza szeretteinkre és ügyeinkre.

A szentmise után a plébánia közösségi termében folytatódott programunk.

Zoltán atya elmélkedésében a partra sodródott "tengeri csillagok" példáján keresztül mutatta be, mennyire rá vagyunk szorulva egymás segítésére, segítségére. Nem tudunk mindent megtenni, de mindannyian tudunk valamit tenni. Mindennapi példamutatásunkkal, buzdításunkkal vezethetjük vissza az atyai házba távollévő testvéreinket, s ha csak egyet is sikerül az Úrhoz visszasegítenünk, már jó úton járunk.

A lelki táplálék után szerény agapéra került sor.

Közben beszélgetve, örülve egymásnak osztottuk meg gondjainkat, örömeinket, tapasztalatainkat.

Cursillos lelki délutánjaink további időpontjai az év folyamán: 2012. május 30.-a és szeptember 12.-e.

DE COLORES!