Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

A Szent Háromnap liturgikus rendje

2019. április 14. (vasárnap) 12:54


Nagycsütörtök: este 6 órakor kezdődik az utolsó vacsora szentmiséje. A szentmise után oltárfosztás és szentségimádási óra a Getszemáni kertben vérrel verítékező Krisztusra emlékezve.

Nagypéntek: Az Úr Jézus Krisztus megváltó, üdvösségszerző kereszthalálának ünnepe. Reggel 8 órakor zsolozsmát imádkozunk. 9 órakor keresztút lesz azok számára, akik az esti keresztúton nem tudnak részt venni. A szertartást este ½ 6 órától végezzük. A  közös ökumenikus városi keresztút este 7 órakor kezdődik. Indulás a Nagytemplomtól, a Kossuth utcán vonulva és a keresztút állomásain imádkozva a Kálvárián fejezzük be keresztúti imádságunkat. Szeretettel hívjuk a testvéreket a közös tanúságtételre. Gyertyát hozzunk magunkkal. Du. 3 órakor keresztút lesz a Jánka hegyen.

Nagyszombat: Az Úr sírban nyugvásának napja. Reggel 8 órakor zsolozsmát imádkozunk. A feltámadás vigíliája este 7 órakor kezdődik. Részei: az új tűz megáldása, bevonulás a húsvéti gyertyával, húsvéti örömének és szentírási olvasmányok. Az evangélium után keresztvíz megáldás és a keresztségi fogadalom megújítása. A szentmise után feltámadási körmenet lesz a szokott útvonalon. A szertartásra és a körmenetre gyertyát hozzunk magunkkal. Visszatérve a templomba húsvéti ételáldás lesz.

Délelőtt 10 órakor ministránsfoglalkozás lesz a Nagytemplomban.


Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Nagyszombaton reggel 7-8 között lesz gyónási lehetőség. E napokon reggel nincs szentmise, és csak a szertartásokon lehet áldozni.