Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: H: 9:00-13:00 • K: 12:00-17:00 • Sz: 9:00-13:00 • Cs: 12:00-17:00 • P: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Ságod

Hasznos információk a ságodi hitéletről

Sagod-1

Jelenleg a hónap minden 3. vasárnapján van szentmise a kápolnában.

A többi vasárnap pedig igeliturgia kerül megtartásra. A kezdési időpont minden esetben negyed tizenegy (1015), sajnos a termeket összenyitni nem kell a 25-40 főnek, akik eljönnek az Isten hajlékába.

A kápolna búcsúja a 2005. évében szeptember 18-a; Mária neve napjára emlékezve.

Szívesen vennénk új minisztránsok jelentkezését! Érdeklődni lehet minden vasárnap 1100kor a kápolnában.

Történetünk:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint vele szoros együttműködésben a Zalaegerszeg-Ságod településrész fejlődésének előmozdításáért létrejött Ságodért Alapítvány, illetve a hívők adományai és a plébánia áldozatos munkája által fenntartott, a település-rész középpontjában a világháborús emlékmű mögött létesült (korábban: Ságodi iskola; jelenleg: Ságodi Óvoda) épületegyüttes foglalja magába a kápolnát, melyet mint egészet még 1928-ban Mindszenty (Phem) József (1919-1949 között a zalaegerszegi plébánia apátja, bíboros hercegprímás) építtetett.

Sagod-2A „ságodi iskola” két épülete, valamint a közvetlenül mellettük fekvő udvar egyben színhelye a kisebb-nagyobb rendezvényeknek, báloknak, falugyűléseknek és a minden év szeptember havában megtartásra kerülő Mária neve napi, „ságodi búcsúnak”.

A jelenleg használatban lévő "déli" épület "északi" részében működik az Óvoda, csuklós ajtókkal elválasztva a "déli" részben található, az Istentisztelet célját szolgáló helyiségtől. Szintén ugyanilyen ajtók kinyitásával tárul fel a terem déli végében a kápolna, melynek centrumában a Szűzanya szobra látható, mögötte barokkos festés, illetve az egyik oldalfalon a hét szentség van megfestve. Alkotójuk a ’60-as évek elején Klamfár János festőművész atya, és "segédje" Vendrő György címzetes jáki apát. A falakon az idő nem múlt el nyomtalanul, azonban a kialakult repedések, korom és koszfoltok a hívők, a közösség adományai, valamint Fábián János és családja munkáját dicsérve eltűntek.

Sagod-3Emlékezetes esemény volt Ságodnak is 1948, a Mária Kongregáció éve. A kápolnának a háború végéig volt énekkara, leányegylete, tartottak vöröskeresztes tanfolyamokat is. Ez időben Németh Károly volt a lelkipásztor és Szvér István a káplán. Nagy tisztelettel és szeretettel emlékeznek az idősebbek Galambos Miklós apátplébánosra, akit a Rákosi-diktatúrában megkínoztak, valamint Mindszenty József apátplébánosra, ki a nagy hóban gyalog érkezett a betegekhez. Azon időkben rendszeresek voltak az éjszakai engesztelések, évente 2-3 napos misszió volt, melyet szerzetesek tartottak. Minden harmadik vasárnap volt szentmise Ságodban, a többi vasárnap a hívek Zalaegerszegre jártak, az odavezető utat miseútnak nevezték.

A hívők nagy szeretettel, a minisztránsok hálával emlékeznek Miszori Zoltán közösség-teremtő és formáló működésére, Kálinger Roland nagyszerű prédikációira, Várhelyi Tamás következetes és szintén kiválóan felépített miséire. De köszönet illeti Szalai Attila, Stróber László és Kürnyek Róbert tevékenységét, valamint Csiszár Mária, Fercsák Tamás, Németh Lajos, Paksa Tibor, Tompa Mihály, Boncz József, Tímár János, Tóth László áldozatteljes munkáját is. Köszönjük, hogy „kihozzák” hozzánk Isten igéjét!