Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: H: 9:00-13:00 • K: 12:00-17:00 • Sz: 9:00-13:00 • Cs: 12:00-17:00 • P: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Bolodg Brenner János Ministráns Közösség

A leggyakoribb segítő az oltárnál a ministráns. A ministráns szó a latin ministrare, vagyis "szolgálni" szóból ered. A ministrálás tehát szolgálat, segédkezés. A pap mellett kisebb szolgálatokat végeznek a mise, a szentségek kiszolgáltatása és egyéb szertartások során. A nép részvétele nélkül végzett miséken előírás szerint szükség van a ministráns jelenlétére.

 A ministránsok feladata valódi liturgikus szolgálat. Nem csak a nép képviseletében állnak az oltárnál, hanem oltárszolgálatukkal a miséző pap segítőtársai is. Felállásaikkal, térdeléseikkel, csengőjelzéseikkel, a bor és víz odavitelével, a könyv elhelyezésével, a szentírási olvasmányok felolvasásával segítséget nyújtanak a papnak a hívek tevékeny bekapcsolódására.

Védőszentünknek a 2018. május 1-jén boldoggá avatott Brenner János vértanú atyát választottuk, aki mint a „Magyar Tarzíciusz” példakép a ministránsok számára.

Találkozásaink – a szentmisén való szolgálatokon kívül – iskola időben minden 2. szombaton  1/2 11-kor vannak a plébánia emeleti termében, vagy próbák esetén a nagytemplomban.