Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: H: 9:00-13:00 • K: 12:00-17:00 • Sz: 9:00-13:00 • Cs: 12:00-17:00 • P: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Nagyböjt 4. vasárnapja 2019. március 31.

       Nagyböjt 4. vasárnap van. Ma este ½ 6-kor az „Édesanyák szent Mónika közösségének” összejövetelét tartjuk. A mai vasárnapi óraállítás a szentmisék kezdési időpontját nem érinti

       Kedden du. 5 órakor a Szent Család Óvodában Uzsalyné Dr. Pécsi Rita neveléskutató A döntésképesség fejlesztése” címmel előadást tart, melyre szeretettel hívják a testvéreket.

       Nagyböjti lelkigyakorlatunk április 4-5-6-án, - csütörtök–péntek–szombat - az esti szentmisék keretében lesz. A lelkigyakorlatot Dr. Kajtár Edvárd teológiai tanár, a pécsi Székesegyház plébánosa tartja.A szentmisék előtt ½ 6-tól gyóntatás. Úgy osszuk be az időnket, hogy részt tudjunk venni húsvéti készületünk lelki napjain. Végezzük el húsvéti szentgyónásunkat, ne halasszuk azt az ünnepnapokra.

       Elsőcsütörtökön a du. fél 6-kor kezdődő szentórát papi és szerzetesi hívatásokért ajánljuk fel. Elsőpénteken a szentmisék reggel ½ 7, ½ 8 és este 6-kor kezdődnek. Elsőszombaton este ¼ 6-kor rózsafüzér imádság, a szentmise után Szűzanya köszöntő.

     Nagyböjti péntekeken kötelező hústilalom van 14 éves kortól

      A nagyböjti időben a karitász perselybe lehet adományokat dobni a rászorulók megsegítésére. Az összegyűlt adományokból plébániánk karitász csoportja a helyi rászorulókat segíti. Szeretettel kérjük a testvérek nagylelkűségét.

       Nagyböjt péntekjein a Nagytemplomban este ¼ 6-kor végezzük a keresztúti ájtatosságot, a Kálvárián pedig du. 3 órakor.

       A városi betegek gyóntatása április 8-án lesz.Kérjük a testvéreket, hogy betegeiket jelentsék a plébánián,hogy otthonukban végezhessék el húsvéti gyónásukat, szentáldozásukat.

  Május 1-én egyházmegyei zarándoklat lesz Szentgotthárd – Rábakethelyre, Boldog Brenner János vértanúságának helyére.Autóbuszt indítunk, az útiköltség 1.500 Ft. A zarándokkönyv ára 500 Ft. Aki zarándokkönyv is kér, április 5-ig kell jelezni.

       Április 6-án, szombaton templomunkban nagytakarítás lesz. Szeretnénk ehhez a kedves testvérek segítségét kérni. Férfiak segítségét is kérjük, mert a sekrestye és a keresztelő kápolna feletti oratóriumokból a felesleges dolgokat konténerbe tennénk. De. 9 órakor kezdünk. Előre is köszönjük a segítséget.

       Április 7-én, vasárnap délután „Cigány pasztoráció” lesz a Mindszenty iskolában. A püspök úr kéri a testvéreket, hogy száraz süteménnyel járuljanak hozzá a rendezvényhez. A süteményeket szombaton 17-19 óra között lehet a Zárdába vinni.

       Jövő vasárnap Nagyböjt 5. vasárnapja lesz. Jövő vasárnap a perselygyűjtés – a Püspöki Konferencia kérésére – a Szentföld keresztényeinek megsegítésére történik. Szeretettel kérjük a testvérek támogatását.