Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: H: 9:00-13:00 • K: 12:00-17:00 • Sz: 9:00-13:00 • Cs: 12:00-17:00 • P: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Évközi 8. vasárnap 2019. március 3.

Hétfő:  Boldog Meszlényi Zoltán püspök, vértanú emlékezete.   

Szerda: Hamvazószerda. E napon kezdetét veszi a Szent Negyvennap, a nagyböjti idő.Hamvazószerdán hamuszentelés és hamvazkodás lesz. Ez felszólítás a bűnbánatra, de egyben az örök életre szóló meghívást is jelenti. A szentmisék reggel ½ 7, ½ 8 és este 6 órakor kezdődnek.

Csütörtök: Szent Perpétua és Felicitász vértanúk.

Péntek:        Istenes szent János szerzetes.

Szombat:     Római szent Franciska szerzetesnő.

A böjti fegyelemről: Hamvazószerda szigorú böjti nap. A 18-60 év közötti hívőknek e napon háromszor szabad étkezni és egyszer jóllakni. 14 éves kortól nem szabad húst fogyasztani.  Nagyböjt péntekjen kötelező hústilalom van 14 éves kortól.A hústilalom alól felmentésük van azoknak, akik nem saját asztaluknál étkeznek, de ők kötelesek jócselekedettel, imával vagy önmegtagadással helyettesíteni.   

       Nagyböjt péntekjein a Nagytemplomban este ¼ 6-kor végezzük a keresztúti ájtatosságot, a Kálvárián pedig du. 3 órakor.

       A héten lesz elsőcsütörtök.Az este ½ 6-kor kezdődő szentórát papi és szerzetesi hívatásokért ajánljuk fel.

       Péntekenként az esti szentmise után csendes szentségimádás van templomunkban.

      A Szent Család Óvodában március 5-én, kedden délután 5 órakor Uzsalyné Dr. Pécsi Rita neveléskutató tart előadást „A harag kezelése” címmel.Szeretettel várnak minden érdeklődőt.   

       Plébániánk zarándoklatot szervez Medjugorjéba. Az időpont: július 8-12. Részvételi díj 65.500 Ft. Az előleg 25.000 Ft. Érdeklődni és jelentkezni lehet plébániánkon. A zarándoklatról ismertető található az újságos asztalnál.

      Egyházközségi képviselő testületi gyűlést tartunk március 11-én este 6 órakor a plébánián. Szeretettel kérjük a testületi tagok szíves részvételét.

      Jövő vasárnap Nagyböjt 1. vasárnap lesz. Jövő vasárnap este ¼ 6-kor Rózsafüzér Társulati összejövetelt tartunk. Jövő vasárnap a szentmisék után hamvazkodás lesz.