Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: H: 9:00-13:00 • K: 12:00-17:00 • Sz: 9:00-13:00 • Cs: 12:00-17:00 • P: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Évközi 17. vasárnap 2018. július 29.

         Évközi 17. vasárnap van. A Besenyői templom búcsúi szentmiséje ¼ 12-kor kezdődik. Este ¼ 7kor az édesanyák Szent Mónika közösségének összejövetele lesz, ¾ 7-kor a loretói litániát imádkozzuk.

Kedd:          Loyolai szent Ignác, a jezsuita rend alapítójának emléknapja.

Szerda:        Liquori szent Alfonz püspök és egyháztanító emléknapja.

Szombat:    Vianney szent János áldozópap, a plébánosok védőszentjének emléknapja.

         A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. Elsőcsütörtökön az este ¼ 7-kor kezdődő szentórát papi és szerzetesi hívatásokért ajánljuk fel. Elsőpénteken a szentmisék reggel ½ 7, ½ 8 és este 7 órakor kezdődnek. Elsőszombaton a Szűzanya Szeplőtelen Szíve ájtatosság este ¼ 7-kor rózsafüzér imával kezdődik, 7-kor szentmise, a szentmise után Szűzanya köszöntő.

         Péntekenként az esti szentmise után csendes szentségimádás van templomunkban.

         Akik jelentkeztek az októberi olaszországi zarándoklatra, azoktól kérjük, hogy a zarándoklat költségének 2. részletét (50.000Ft) szíveskedjenek július 30-ig befizetni. A fennmaradó részt (25.000) augusztus 24-ig kérjük rendezni.

         Augusztus 1-től a Zárda kápolna templomigazgatóság lesz. A templomigazgatóságot Dr. Kürnyek Róbert atya, iskolalelkész vezeti. A templomigazgatósághoz terület nem tartozik. Az anyakönyvezés továbbra is plébániánkon történik: keresztelést, esketést, temetést a plébánián kell jelenteni. Az egyházközségi hozzájárulást az eddigieknek megfelelően plébániánkon kell rendezni. A Zárdában a szentmiséket, a liturgikus szertartásokat Róbert atya végzi. 

          Jövő vasárnap évközi 18. vasárnap lesz.