Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: H: 9:00-13:00 • K: 12:00-17:00 • Sz: 9:00-13:00 • Cs: 12:00-17:00 • P: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Nagyböjt 3. vasárnapja 2017. március 19.

          Nagyböjt 3. vasárnapja van. A de. 10 órai szentmisében bérmálás lesz. Brenner József nagyprépost úr fiataljainknak szolgáltatja ki a bérmálás szentségét.

            A bérmálási szentmise után egész napos szentségimádás lesz templomunkban. A szentmise után szentségkitétel. Du. 5 órakor szentóra, majd szentségeltétel. Du. 4-kor családos szentmise lesz a Zárdában.

Hétfő:          Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének főünnepe.

Szombat:     Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepe, az Úr Jézus születésének hírüladása. Ezen napon reggel ½ 7, ½ 8 és este 6-kor lesz szentmise.

         Nagyböjt péntekjein kötelező hústilalom van a 14 évenfelüli krisztushívőknek. A hústilalom alom alól felmentésük van azoknak, akik nem saját asztaluknál étkeznek, de ők kötelesek jócselekedettel, imával vagy önmegtagadással helyettesíteni.  A Nagytemplomban péntekenként este ¼ 6-kor imádkozzuk a keresztúti ájtatosságot, a Kálvárián du. 3-kor lesz keresztút.

          A rózsafüzér imádságról színes kiadvány jelent meg szentírási idézetekkel, útmutatóval.  A z ára 250 Ft-os áron.

          A Szent András Evangelizációs Iskola március 31-április 2 között „Új Élet Krisztusban” címmel kurzust szervez a Szent Család Óvodában. Jelentkezni az újságos asztalra kitett jelentkezési lapon, vagy a Szent András Iskola honlapján keresztül lehet.

          Sok család nehéz helyzetben van, és anyagi gondokkal küzd. A Püspöki Konferencia kérésére arra buzdítjuk a testvéreket, hogy március 13 és április 2 között lehetőségeikhez mérten élelmiszer vagy pénzadománnyal járuljanak hozzá az Egyház segélyakciójához.Az adományokat a keresztelő kápolnába vagy plébániára lehet hozni. A pénzadományokat a karitász perselybe lehet tenni.

           Nagyböjti lelkigyakorlatunk március 31- április 1-2, péntek-szombat az esti 6, és vasárnap a de. 10 órai szentmisék keretében lesz. Lelkigyakorlatunkat Snell György esztergom-budapesti segédpüspök úr, a Szent István Bazilika plébánosa tartja.

           A május 1-i Egyházmegyei Zarándoklatra az autóbusz útiköltsége 4.000 Ft, a zarándokcsomag ára 400 Ft. Akik már jelentkeztek, szíveskedjenek ezen összegeket befizetni. Az útra még van pár hely.

            A Betlehem Kegytárgybolt a Kovács Károly téren található a gyorsnyomda és a pénzváltó között. Szeretettel várják a testvéreket.

             Jövő vasárnap Nagyböjt 4. vasárnapja.