Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: H: 9:00-13:00 • K: 12:00-17:00 • Sz: 9:00-13:00 • Cs: 12:00-17:00 • P: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Nagyböjt 2. vasárnapja 2017. március 12.

           Nagyböjt 2. vasárnapja van. Ma du. ¼ 6-kor Rózsafüzér Társulati összejövetel lesz, ¾ 6-kor a loretói litániát imádkozzuk.

            Nagyböjt péntekjein kötelező hústilalom van a 14 éven felüli krisztushívőknek. A hústilalom alom alól felmentésük van azoknak, akik nem saját asztaluknál étkeznek, de ők kötelesek jócselekedettel, imával vagy önmegtagadással helyettesíteni.  

            A Nagytemplomban péntekenként este ¼ 6-kor végezzük a keresztúti ájtatosságot, a Kálvárián du. 3-kor lesz keresztút.

A rózsafüzér imádságról színes kiadvány jelent meg szentírási idézetekkel, útmutatóval.  A sekrestyében vásárolható 250 Ft-os áron.

             A testvérek az idei évben is a már befizetett adójuk kétszer 1%-ról rendelkezhetnek. Az első 1%-t kérjük felajánlani Katolikus Egyházunk javára. A második 1 % oktatási, karitatív és szociális célra ajánlható fel, mint a Szent Család Óvoda, ill. a Mindszenty iskola alapítványai. Ezen alapítványok javára kérjük felajánlani a második 1 % -ot.       

           A Szent András Evangelizációs Iskola március 31-április 2 között „Új Élet Krisztusban” címmel kurzust szervez a Szent Család Óvodában.  Jelentkezni az újságos asztalra kitett jelentkezési lapon, vagy a Szent András Iskola honlapján keresztül lehet.

            Sok család nehéz helyzetben van, és anyagi gondokkal küzd. A Püspöki Konferencia kérésére arra buzdítjuk a testvéreket, hogy március 13 és április 2 között lehetőségeikhez mérten élelmiszer vagy pénzadománnyal járuljanak hozzá az Egyház segélyakciójához.A családokat így segíteni tudjuk az irgalmas Jézus példáját követve.

             Jövő vasárnap Nagyböjt 3. vasárnapján a 10 órai szentmisében bérmálás lesz. Brenner József nagyprépost úr 20 fiatalt részesít a bérmálás szentségében.Imádkozzunk a bérmálkozókért. Besenyőben a bérmálás miatt szombaton a du. 4 órai keresztutat követően ¾ 5-kor lesz a szentmise.

          Jövő vasárnap du. 4-kor családos szentmise lesz a Zárdában. A Betlehem Kegytárgybolt a Kovács Károly térre költözött a pénzváltó és a gyorsnyomda közé. Szeretettel várják a testvéreket.