Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: H: 9:00-13:00 • K: 12:00-17:00 • Sz: 9:00-13:00 • Cs: 12:00-17:00 • P: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Nagyböjt 1. vasárnapja 2017. március 5.

       Nagyböjt 1. vasárnapja van.A szentmisék után hamvazás lesz. Du. 4 órakor családos szentmise lesz a Zárdában. Este ¾ 6-kor a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.

        Nagyböjt péntekjein kötelező hústilalom van a 14 éven felüli krisztushívőknek. A hústilalom alom alól felmentésük van azoknak, akik nem saját asztaluknál étkeznek, de ők kötelesek jócselekedettel, imával vagy önmegtagadással helyettesíteni. 

         A Nagytemplomban nagyböjt péntekjein este ¼ 6-kor végezzük a keresztúti ájtatosságot, a Kálvárián du. 3-kor kezdődik a keresztút.

        A rózsafüzér imádságról színes kiadvány jelent meg szentírási idézetekkel, útmutatóval. A sekrestyében vásárolható 250 Ft-os áron. Plébániánk lapját, az Ünnepi Harangszót, a testvérek a szokott helyen találják. Martinusegyházmegyei újság a  sekrestyében kapható.

        A testvérek az idei évben is a már befizetett adójuk kétszer 1%-ról rendelkezhetnek. Az első 1%-t kérjük felajánlani Katolikus Egyházunk javára. A második egy 1%-t kérjük felajánlani a Szent Család Óvoda, ill. a Mindszenty iskola alapítványai javára.  A Cimbal freskók alapítvány ebben az évben megszüntetésre kerül, hisz– hála a jó Istennek és a testvérek adományainak - templomunk freskóinak és a belső térnek a felújítása megtörtént.

          Jövő vasárnap Nagyböjt 2. vasárnap lesz. Jövő vasárnap du. ¼ 6-kor Rózsafüzér Társulati összejövetel lesz.