Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: H: 9:00-13:00 • K: 12:00-17:00 • Sz: 9:00-13:00 • Cs: 12:00-17:00 • P: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Évközi 8. vasárnap 2017. február 26.

      Évközi 8. vasárnap van. Este ¾ 6-kor a loretói litániát imádkozzuk.

      Szerda: Hamvazószerda. E napon kezdetét veszi a Szent Negyvennap, a nagyböjti idő.  Hamvazószerdán hamuszentelés és hamvazkodás lesz. Ez felszólítás a bűnbánatra, de egyben az örök életre szóló meghívást is jelenti. A szentmisék a Nagytemplomban reggel ½ 7, ½ 8 és este 6 órakor kezdődnek.

      A böjti fegyelemrőlHamvazószerda szigorú böjti nap. A 18-60 év közötti hívőknek e napon háromszor szabad étkezni és egyszer jóllakni. 14 éves kortól nem szabad húst fogyasztani. Nagyböjt péntekjein kötelező hústilalom van a 14 éven felüli krisztushívőknek. A hústilalom alom alól felmentésük van azoknak, akik nem saját asztaluknál étkeznek, de ők kötelesek jócselekedettel, imával vagy önmegtagadással helyettesíteni. 

     A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. Elsőcsütörtökön az este ¼ 6-kor kezdődő szentórát papi és szerzetesi hívatásokért ajánljuk fel. Elsőpénteken a szentmisék reggel ½ 7, ½ 8 és este 6 órakor kezdődnek. Elsőszombaton este ¼ 6-kor rózsafüzér imádsággal kezdődik a Szűzanya Szeplőtelen Szíve elsőszombati ájtatossága, 6-kor szentmise, a szentmise után szentségimádás.  

     A Nagytemplomban nagyböjt péntekjein este ¼ 6-kor végezzük a keresztúti ájtatosságot.

     Február 28-án, kedden du. 5 órától a Szent Család Óvodába nyílt délutánra hívják a leendő kiscsoportos óvodásokat szüleikkel együtt.

     A Fatimai jelenések 100. évfordulójára a Katolikus Püspöki Konferencia országos zarándoklat indításáról döntött október 13-ra a budapesti fatimai szentélybe, Soroksár-Újtetelepre. A Püspöki Kar kérése, hogy a kedves hívek jelezzék a zarándoklaton való részvételi szándékukat saját plébániájukon. Mi is kérjük a testvérek jelentkezését március 1-ig a plébániahivatalban, ill. a sekrestyében.

    A testvérek az idei évben is a már befizetett adójuk kétszer 1%-ról rendelkezhetnek. Az első 1%-t kérjük felajánlani Katolikus Egyházunk javára. A második egy 1%-t kérjük felajánlani a Szent Család Óvoda, ill. a Mindszenty iskola alapítványai javára.  A Cimbal freskók alapítvány ebben az évben megszüntetésre kerül, hisz– hála a jó Istennek és a testvérek adományainak - templomunk freskóinak és a belső térnek a felújítása megtörtént.

Jövő vasárnap Nagyböjt 1. vasárnap lesz. Jövő vasárnap a szentmisék után hamvazkodás lesz.