Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: H: 9:00-13:00 • K: 12:00-17:00 • Sz: 9:00-13:00 • Cs: 12:00-17:00 • P: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Évközi 31. vasárnap November 1.

           Mindenszentek főünnepe van. Du. ½ 5 órakor a Göcseji úti temetőben ökumenikus imádság és megemlékezés lesz a megholtakért.

           Az esti szentmise előtt ½ 6-tól a szentolvasót imádkozzuk az elhunytakért. a szentmise után liturgikus megemlékezés lesz minden megholtról.

           Aki a temetőt áhítatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a meghaltakért, november 1—8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet, Feltételek: gyónás, áldozás, ima a pápa szándékára.  A tisztuló lelkek ezt mondják felénk: „Barátaink, legalább ti könyörüljetek rajtunk”.Lehetetlen, hogy ne siessünk segítségükre rózsafüzérrel és más imádságokkal, jócselekedetekkel, de különösen a szentmise mondatással, hisz ebből árad a legnagyobb kegyelem.    

Hétfő:          Halottak napja.

Szerda:       Borromeo szent Károly püspök emléknapja.

Csütörtök: Szent Imre herceg ünnepe.        

          Halottak napján reggel ½ 7, ¼ 8, 8 és este 6 órakor kezdődnek a szentmisék.

          A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. Elsőcsütörtökön az este ¼ 6-kor kezdődő szentórát papi és szerzetesi hívatásokért ajánljuk fel. Elsőpénteken a szentmisék reggel ½ 8, ½ 8 és este 6 órakor kezdődnek. Elsőszombaton a Szűzanya Szeplőtelen Szíve tiszteletére elsőszombati ájtatosságot végzünk: ¼ 6-kor rózsafüzér, 6 órakor szentmise, a szentmise után szentóra.

            Megjelent plébániánk egylapos falinaptára, a sekrestyében vásárolható 65 Ft-os áron.

          Jövő évi forgatható falinaptár a sekrestyében kapható.

           Jövő vasárnap évközi 32. vasárnap lesz. Jövő vasárnap du. 4 órakor családos szentmise lesz a Zárdában.