Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: H: 9:00-13:00 • K: 12:00-17:00 • Sz: 9:00-13:00 • Cs: 12:00-17:00 • P: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Húsvét 6. vasárnap 2020. május 17.


      Húsvét 6. vasárnap van. A mai nappal – hála Istennek - elkezdjük a vasárnapi szentmiséket, igaz a korlátozásoknak megfelelően. Kérjük a testvérektől ezek megtartását.

      De. ½ 9 órakor élő adásban lesz a szentmise közvetítés a Nagytemplomból. A Zalaegerszegi Televízió csatornáján lehet a szentmisét követni, és azon lélekben részt venni. A „zegtv. hu” honlapon is lehet a szentmisét egyenes adásban követni. Plébániáink nevében hálásan köszönjünk a Zalaegerszegi Televízió segítségét. Isten áldja meg őket. 

Hétfő:     Szent I. János pápa, vértanú

Szerda:   Sienai szent Bernardin áldozópap.

Péntek:  Casciai szent Rita szerzetesnő.

Szombat:Boldog Apor Vilmos püspök,vértanú.

     Hétköznapokon csak két szentmisét tartunk: reggel ½ 7 és este 6 órakor. A ¼ 8 órai szentmiseszándékot is elvégezzük.

    Május hónap a Szűzanya hónapja. Az esti szentmisék előtt ¾ 6-kor a loretói litániát imádkozzuk.

    A Szent Antal perselyt megjavították. Hamarosan kamerát szereltetünk, hogy megelőzzük a további rongálást és lopást.

    Jövő vasárnap Urunk mennybemenetelének főünnepe lesz. A szentmisék reggel 7, ½ 9, 10 és este 6 órakor kezdődnek. A de. ½ 9 órai szentmisét élő, egyenes adásban továbbra is közvetíti a Zalaegerszegi Televízió a Nagytemplomból.

   Zalabesenyőben a szokott időben, negyed 12-kor lesz szentmise.

    Plébániánk du.14-15 óra között van nyitva. Csak sürgős esetben jöjjünk (temetés). A plébánia telefonszámán (599-230).


    Az alábbiakban szeretettel osztjuk meg a testvérekkel Horváth István Sándor atya gondolatait, melyeket az "Élő víz" kiadványon olvashatnak:


Igazság Lelke

Az elmúlt vasárnap Jézusnak az utolsó vacsorán mondott búcsúbeszédéből azt a részt olvastuk, amelyben önmagát az Atyához vezető útnak nevezte.

Remélhetőleg vágy ébredt bennünk, hogy Jézust követve és az ő vezetésével eljussunk majd a mennyországba. A mai vasárnap ennek a beszédnek a folytatását olvassuk az evangéliumban. Jézus fel akarja készíteni tanítványait arra, hogy ő el fog távozni ebből a világból, vissza fog térni az Atyához. Távozása előtt ígéretet tesz arra, hogy elküldi a Szentlelket, a harmadik isteni személyt, aki segítőként, megerősítőként, támogatóként fog majd a Krisztusban hívők mellett állni. A Szentlelket Jézus az Igazság Lelkének nevezi, és világossá teszi, hogy nem kaphatja meg mindenki. Ő a legszívesebben mindenkinek ajándékozná a Szentlelket, de vannak, akik nem fogadják el, nem akarnak útmutatásaira figyelni, az általa mondottakat nem ismerik el igazságként. Itt is azt tapasztaljuk tehát, hogy Isten egyetlen embernek sem veszi el a szabad akaratát. Kegyelmét, jóságát, szeretetét és irgalmát mindenkinek felajánlja, s csak az emberen múlik, hogy elfogadja-e azt.

Az Igazság Lelke abban segít minket, hogy megnyíljunk Isten felé és felfedezzük az ő önzetlen szeretetét. Ő a szeretetnek és az örömnek a forrása. A Szentlélek segít minket abban, hogy mindennapjaink során meg tudjuk különböztetni lényeges teendőinket a felesleges és időrabló tevékenységektől. Isten lelke segítségével fejlődik ki bennünk az az érzék, hogy észrevegyük Isten állandó közelségét és jelenlétét. Észrevegyük azt, hogy ő akkor mutatkozik igazán erősnek, amikor mi tehetetlenek vagyunk.

Jézus ezt mondja: „Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem.” Senki ne beszéljen tehát arról, hogy szereti Istent, ha nem tartja meg Jézus parancsait! Istent szeretni azt jelenti, hogy ragaszkodunk Jézus életformájához. Jézus életvitele és gondolkodása erősen különbözik a világ nézeteitől. Ugyanez igaz minden keresztényre, aki valóban Jézust követi és nem enged a világ sodrásának. Mindig az a lényeg, hogy mi van a szívünkben, mit viszünk magunkkal. Jézus az igazságot és a szeretetet adja szívünkbe a Szentlélek által, ezt kell mindig magunkkal vinnünk.

 

Velünk van

Kérnünk kell az Atyát, hogy küldje el hozzánk a Szentlelket! Kérnünk kell Jézust, hogy ígérete szerint eljöjjön hozzánk, betöltse lelkünket a Szentlélek. Kérnünk kell, hogy szüntelenül velünk maradjon, velünk legyen a Lélek. Mert ha a Szentlélek velünk van, akkor folytonosan megszületik, megvalósul bennünk és köztünk az Isten országa. Ha a Szentlélek velünk van, akkor tudunk figyelni Istenre, az ő útmutatásaira.

Ha a Szentlélek velünk van, akkor érezni fogjuk a feltámadt, az élő Krisztus jelenlétét. Ha a Szentlélek velünk van, akkor segít minket, hogy életté váltsuk az evangéliumot és ahhoz méltóan éljünk.

 

Isten ereje bennünk

Urunk, Jézus Krisztus! Te megígérted, hogy a Szentlélek örökre velünk marad. Nem kételkedünk abban, hogy a Szentlélek napjainkban is velünk, bennünk van. Hisszük, hogy a Szentlélek közösséget teremt és ő biztosítja a közösség egységét. Közösséget teremt Istennel, az általad alapított Egyházzal és közösséget teremt az Egyház tagjai között. Hisszük, hogy a Szentlélek Isten ereje bennünk, Isten hatalma bennünk, Isten ajándéka számunkra. Az általad küldött Lélek nem a földi dolgok szeretetére tanít minket, hanem az örökkévalókra irányítja figyelmünket. Azzal a vággyal várjuk a pünkösdi Szentlelket, hogy élő közösséget teremtsen, megszentelje életünket és az örök életre segítsen minket!