Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: H: 9:00-13:00 • K: 12:00-17:00 • Sz: 9:00-13:00 • Cs: 12:00-17:00 • P: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

február 19. Évközi 7. vasárnap

Évközi 7. vasárnap van. Du. 4 órakor családos szentmise lesz a Zárdában. Este ¾ 6-kor a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.

Kedd:           Damiani szent Péter püspök és egyháztanító emlékezete.

Szerda:       Hamvazószerda: e napon kezdetét veszi a Szent Negyvennap,

                       a Nagyböjti idő. Hamvazószerdán hamuszentelés és hamvazko-

                       dás lesz. Ez felszólítás a bűnbánatra, de egyben az örök életre

                       szóló meghívást is jelenti. A szentmisék a Nagytemplomban reg-

                       gel ½ 7, ½ 8 és este 6 órakor kezdődnek. Akik e napon nem tud-

                       nak hamvazkodni, azok a jövő vasárnapi szentmisék után része-

                       sülhetnek e szentelményben. 

  A böjti fegyelemről: Hamvazószerda szigorú böjti nap: a 18-60 közötti hívőknek e napon háromszor szabad étkezni és egyszer jóllakni. Hamvazószerdán és nagyböjt péntekjein kötelező hústilalom van a 14 éven felüli krisztushívőknek. A hústilalom alól felmentésük van azoknak, akik nem saját asztaluknál étkeznek, de azt kötelesek jócselekedettel, imával vagy más önmegtagadással helyettesíteni.

 A Nagytemplomban nagyböjt péntekjein az esti szentmise előtt ¼ 6-kor végezzük a keresztúti ájtatosságot. A kertvárosi templomban a csütörtök esti szentmisék után lesz keresztút. A Kálvárián, pénteken du. 3-kor imádkozzuk a keresztutat.

 Kertvárosban hirdetni: kedden az esti szentmise után bibliamagyarázat lesz.

 Nagytemplomban hirdetni: szerdán az esti szentmise után bibliamagyarázat lesz.

            Az idei évben is a kedves hívek adójuk kétszer 1 %-ról rendelkezhetnek. Az első 1 %-ot tisztelettel kérjük felajánlani Katolikus Egyházunk javára. A második 1% kulturális, karitatív és oktatási tevékenység támogatására ajánlható fel. A második 1% -ot kérjük felajánlani a Nagytemplom restaurálására létrehozott Zalaegerszegi Cimbal Freskók Megmentéséért Alapítvány javára. A felajánlásokat hálásan köszönjük.

             Megjelent az Adoremus legújabb száma, a sekrestyében átvehető.

            Március 15-17. között Mécs napok megrendezésére kerül sor a botfai Mindszenty Ifjúsági Házban. Várják az együtt járó párokat, jegyeseket és azokat, akik 3 éven belül kötöttek házasságot. A részvételi díj 10.000 Ft. A lelki napokat Papp Tihamér ferences atya vezeti.

             Febr. 28-án, kedden 17 órakor nyílt nap lesz a Szent Család Óvodában, amelyre szeretettel várják a szülőket és gyermekeiket.

  Jövő vasárnap Nagyböjt 1. vasárnapja lesz. Jövő vasárnap a szentmisék után hamvazkodás lesz.