Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: H: 9:00-13:00 • K: 12:00-17:00 • Sz: 9:00-13:00 • Cs: 12:00-17:00 • P: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

A Szent Három Nap liturgikus rendje

2024. március 25. (hétfő) 10:39

A Szent Három Nap liturgikus rendje az alábbiak szerint alakul: 

 

Nagycsütörtök: az utolsó vacsora emlékének, az Oltáriszentség és az egyházi rend alapításának ünnepe. A szentmise este 6 órakor kezdődik. A szentmise végén oltárfosztás, majd szentóra a vérrel verejtékező Úr Jézusra emlékezve.

 

Nagypéntek: Az Úr Jézus Krisztus megváltó, üdvösségszerző kereszthalálának ünnepe. Reggel 9 órakor keresztutat végzünk azok számára, akik az esti városi keresztúton nem tudnak részt venni.

Du. 5 órakor kezdődik a nagypénteki szertartás.

Amennyiben az időjárás engedi, megtartjuk a városi keresztutat városunk plébánia közösségeivel. Este 7 órakor indulunk a Nagytemplomtól, a Kossuth utcán vonulva imádkozzuk a kereszti állomások imáit, a Kálváriánál fejezzük be a keresztúti ájtatosságot. Gyertyát hozzunk magunkkal! A férfiakat kérjük a keresztvivéshez. Akik szívesen vállalják, iratkozzanak fel a sekrestyében. A városmisszió idején közösen, minél többen tegyünk tanúságot a megváltó Úr Jézus mellett.

Nagypéntek szigorú böjti nap. 18-60 éves korig háromszor szabad étkezni, egyszer jóllakni. 14 éves kortól hústilalom van.

 

Nagyszombat: az Úr sírban nyugvásának napja.

A húsvéti vigília szertartása este ½ 7 órakor kezdődik. Részei: az új tűz megáldása, bevonulás a húsvéti gyertyával, húsvéti örömének és szentírási olvasmányok. Az evangélium után keresztvízmegáldás és a keresztségi fogadalom megújítása. A szentmise után feltámadási körmenet a szokott útvonalon. Gyertyát hozzunk magunkkal. Visszatérve a templomba, húsvéti étel megáldás lesz.

A nagyszombati szertartást Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök atya vezeti.

 

Nagycsütörtökön, Nagypénteken, Nagyszombaton reggel nincs szentmise. Ezeken a napokon reggel 7 és 8 óra között lehet szentgyónást végezni.