Szent Antal cursillo csoport

Szent-Antal-cursillos-csoportAz egyház törekvése, hogy eljuttassa Isten üzenetét az emberekhez, s hogy tagjait időről-időre segítse a lelki megújulásban. Ennek egyik útja a Cursillo. Segítségével a vallásosak, de a hittől, egyháztól távol lévők is meggondolhatják és átélhetik, hogy mi a keresztény megközelítés és válasz, életük fontos kérdéseire.

A cursillo spanyol eredetű szó, magyarul a kereszténységről szóló rövid, de nagyon intenzív tanfolyamot, kurzust jelent. A cursillo tanfolyam sokkal inkább személyes vallásos, maradandó lelki élmény megtapasztalása, de nem utolsó sorban, tudás megszerzése, elmélyítése is, s mivel élmény, a cursillot nem lehet könyvekből megtanulni, megmagyarázni, azt át kell élni. Óriási lelkesedést vált ki, örömöt ad, aktivizálja, tettekre sarkallja a résztvevőket, azok nemétől, korától, képzettségétől, munkájától vagy hivatásától, társadalmi helyzetétől, vallási felekezetétől függetlenül. Az ember ráeszmél létének, küldetésének értékére: hogy Isten gyermeke, s tudatosul benne, hogy feladata van itt a földön. A cursillo célja, hogy személyes tanúságtétellel az erkölcs megerősítésével javuljanak a hazai közállapotok, s Magyarország újra keresztény legyen. A világi hívek segítsék megvalósítani az egyház feladatát apostolkodási munkájukkal. Emellett új barátságokkal és új közösségekkel is megajándékozhatja az embert. A cursillot a katolikus egyház szervezi, de nagyrészt világiak tartják. Az a lelkiségi mozgalom, ahol mindenki megtalálhatja azt a közösséget, ahol jól érzi magát, előítéletek nélkül tudja elfogadni a másik embert, úgy ahogy van, hibáival, gyarlóságaival együtt, meg tudja osztani örömét, bánatát, lelkiekben épülni tud.

Az egyház megújulásának ezt a módját, ezt a mozgalmat hazánkba a verbita missziós atyák 1990-ben hozták haza magukkal. A közös összejövetelek által a hívek megerősítik egymást a hiteles kereszténnyé válás útján, intenzívebben kapcsolódnak be a tagok az egyházközség életébe. Sohasem késő komolyan venni a hitet, felelősek vagyunk egymásért! A cursillo nem arra való, hogy elrontott életeket egy pillanat alatt helyrehozzon, de nagyon sokat ad azoknak, akik távol vannak, voltak a hittől. Azt tanítja: „éljétek a kegyelmi életet és azt árasszátok ki másokra!” A cursillot végzettek - akiknek a száma Magyarországon mára már meghaladja a tízezret, - időről-időre találkozókat (ULTREYA-t) szerveznek, ahol megosztják egymással tapasztalataikat, élményeiket. Mindig nagy lelki élmény egy-egy ilyen találkozó, akkor is, ha mi látogatunk meg más egyházközségek, egyházmegyék közösségeit, és akkor is, ha mi fogadunk vendégeket. Mindig segít tovább-tovább küzdeni, egymást erősíteni a hitben, reményben, s szeretetben.

Zalaegerszegen több csoport is működik. A Papság évében (2010) ünnepeltük Ultreya keretében a mozgalom működésének 20. évfordulóját. Köszönetünk és hálánk kifejezése mellett arra is kértük Mennyei Atyánkat, hogy segítsen a meglévő csoportokat megőrizni, új tagokkal gyarapítani, a csoportok közötti egységet és együttműködést erősíteni, hogy egyre többen megértsék, és felismerjék az igazságot: „Krisztus számít rád!” - testvéreink között mi vagyunk „Isten kinyújtott keze”, rajtunk keresztül és hiteles életünkkel tudunk tanúságot tenni róla.

A Szent Antal csoport kéthetente találkozik. Közös összejöveteleinket szentmisével kezdjük, melyet baráti találkozó követ a plébánián. Rózsafüzér imádságot végzünk, énekelünk, beszélgetünk. Csoport-összejöveteleinken lelki vezetőnk tanít bennünket.

Csoportunk mindent megtesz azért, hogy egy jó –ima, -baráti, -lelki, és munkaközösséggé váljon. Osztozunk egymás örömeiben, gondjaiban, - mert tudjuk, hogy a megosztott öröm dupla öröm, a megosztott bánat fele bánat. Mivel a Mennyei Atya terveiben mi is benne voltunk, Jézus számít ránk, fontosak vagyunk neki, már a cursillo tanfolyam záróünnepségén megtanultuk, hogy nem feledkezhetünk meg egymás és lelki vezetőink - születés – és névnapjáról sem. Minden csoporttagunk tagja a Rózsafüzér Társaságnak is. Tagjaink többsége a Mária Rádió önkéntese is, - futárszolgálatot végezve kézbesítjük a városban a rádió ingyenes magazinját.

Megtalálhatók vagyunk minden olyan megmozduláson, ami a plébánia életében meghatározó jelentőségű. Lehet az rózsafüzér előimádkozás, keresztút, szentségimádás, s még sorolhatnám…Arra törekszünk, hogy cselekedeteinken keresztül arról ismerjenek meg bennünket, hogy valamennyien szeretettel vagyunk egymás iránt, tudunk önzetlenül dolgozni közösségünk, környezetünk jobbá tételéért..Minden évben fontosnak tartottuk, hogy legyen szentmise, ahol az atyák a legszentebb áldozatot a cursillo mozgalom élő és elhunyt tagjaiért, imádkozzák. Ezt a hagyományt a következő években is szeretnénk folytatni. 

Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Katolikus Egyház