Szent Anna cursillos csoport

Szent-Anna-cursillos-kozossegA Cursillo: Kereszténységről szóló lelkiségi mozgalom a Katolikus Egyházon belül. A Cursillisták köszöntése „De colores!”, jelentése színes, pompás. Vidám szívvel, boldog örömmel tanúságot tenni Jézusról. A Spanyolországból indult mozgalom meghódította Amerikát, Európát , így sokunkat Zalaegerszegen is. A szombathelyi egyházmegyében 1990-ben indult meg a mozgalom.

Zalaegerszegen Dr. Szabó Gyula plébános atya idején Kirner Antal Zoltán atya volt a szervezője, mozgatója a cursillonak. Az ő lelkes hívására sokan csatlakoztak. Ahhoz, hogy valaki cursillista legyen, el kell végeznie egy 3 napos „lelki tanfolyamot”. A zalaegerszegiek többsége Kőszegen a Missziós Rendházban, illetve Tihanyban élte meg azt a csodát, amit a három nap adott.

Több csoport működik a városban és a vonzás körzetében, általában 8-10 fővel. Együtt élik meg a közös imádság, a krisztusi szeretet, az egymásra figyelés élményét. Van, aki csoporton kívül, egyénileg éli az „örök negyedik napot”. A csoport összejöveteleket a plébánián vagy otthonaikban tartják.

A mozgalom legfontosabb feladata az apostolkodás. Ezt a feladatott kaptuk útravalóul a cursillos tanfolyam befejezésekor, a záró szentmisén „Krisztus számít rád!” megszólításban. „És én az ő kegyelmére!” válaszban ott volt az ígéretünk, hogy tanúságot teszünk róla életünkkel, cselekedeteinkkel.

A mi csoportunk – Szent Anna csoport – összejövetele kéthetente, szentmisén való részvétellel kezdődik, majd a plébánián közös imádsággal, énekekkel és beszélgetéssel folytatódik. Tagjai vagyunk a Rózsafüzér Társulatnak. A Mária Rádió önkénteseiként – másik csoportokkal együtt – vállaltuk a rádió magazinjának kézbesítését a városban. Kórházi szentmisén való szolgálatot, betegek látogatását, áldoztatását szintén a cursillista testvérek végzik. Törődünk a másikkal, odafigyelünk egymásra. Nem feledkezünk el azokról sem, akik már nincsenek velünk. Rendszeresen látogatjuk az altemplom kriptájában nyugvókat. Megemlékezünk egyházi és világi ünnepeinkről.

A Szent Antal csoport havonta egy alkalommal tea délelőttöt szervez a plébánián, de szívesen látnak másokat is. A csoportok részt vettek az egyházközség életében is. Segítettek rendezvények szervezésében, például egyházközségi bál. A fiatal atyák, Kovács József és Nagy Tamás káplánok, bekapcsolódtak a cursillisták életébe, a csoportok lelki vezetését vállalták, örömünkre. A cursillisták az elmúlt években számos zarándokúton vettek részt, Magyarországon és külföldön egyaránt. Különösen kedvelt zarándokhely Csíksomlyó, Medjugorje. Az itt kapott lelki élmények mellett szoros barátságok is szövődtek.

Zalaegerszegen kétévente került megrendezésre az Ultreya, cursillos találkozó. Ultreya azt jelenti, tovább… tovább… Még tovább erősödni Isten szeretetében, hirdetni az örömhírt. A hitbéli megerősödést, lelki feltöltődést szolgálják az ultreyák ahova az ország több városából, településéről hívtunk vendégeket, de mi magunk is részt vettünk ultreyákon.

Örülünk, hogy sokan vagyunk, de sajnálatos hogy a cursillisták között nagyon kevés a fiatal. A csoportok tagjainak többsége a közép-, illetve idős korosztályhoz tartozik és a férfiak is csak néhány fővel képviseltetik magukat. Összejöveteleinken imádkozunk új cursillos testvérekért, hazánk lelki megújulásáért, sorsának jobbra fordulásáért, a fiatalokért, akik a jövőbe vetett remény zálogai. Papokért, akik segítik és támogatják a cursillo mozgalmat.

II. János Pál szavai adjanak mindannyiunk számára útmutatást, bíztatást: „Kell, hogy reménnyel telt lélekkel, misszionáriusi lelkesedéssel, úgy hirdessétek Krisztushoz való hűségeteket, hogy sohase csalódjék Bennetek. Ti tudjátok, hogy milyen szenvedélyes dolog lehet az, amikor Isten országáért dolgozunk és egyben azt is tudjátok, hogy milyen lelki éhség van az emberi szívben.”

Bangó Józsefné 

Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Katolikus Egyház