Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Nagyböjt 2. vasárnapja 2019. március 17.

       Kedd: Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének főünnepe. Egész napos szentségimádás lesz templomunkban. A szentmisék reggel ½ 7, ½ 8 és este 6 órakor kezdődnek. A fél 8 órai szentmise után szentségkitétel. Kérjük a testvéreket, hogy a nap folyamán jöjjünk és végezzünk szentségimádást. Ajánljuk fel egyházközségünkért, családjainkért, hívatásokért. Du. 5-kor szentóra, szentségeltétel, majd szentmise.

     Nagyböjti péntekeken kötelező hústilalom van 14 éves kortól.A hústilalom alól felmentésük van azoknak, akik nem saját asztaluknál étkeznek, de ők kötelesek jócselekedettel, imával vagy önmegtagadással helyettesíteni. 

      A nagyböjti időben a karitász perselybe lehet adományokat dobni a rászorulók megsegítésére. Az összegyűlt adományokból plébániánk karitász csoportja a helyi rászorulókat segíti. Szeretettel kérjük a testvérek nagylelkűségét.

      Az Adoremus áprilisi száma a sekrestyében átvehető.

       Nagyböjt péntekjein a Nagytemplomban este ¼ 6-kor végezzük a keresztúti ájtatosságot, a Kálvárián pedig du. 3 órakor.

       Jövő vasárnap Nagyböjt 3. vasárnapja lesz. A héten ünnepeljük szent Józsefet. Ezért a jövő vasárnap a 10 órai szentmisében megáldjuk az édesapákat és családjukat.