Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő: 9:00-11:00 és 12:30-17:00 | Kedd-Péntek: 8:00-11:00 és 12:30-17:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Nagyböjt 4. vasárnapja 2018. március 11.

         Nagyböjt 4. vasárnapja van.Este ¼ 6-kor Rózsafüzér Társulati összejövetel lesz, ¾ 6-kor a loretói litániát imádkozzuk.      

          Nagyböjt péntekjein kötelező hústilalom van a 14 éven felüli krisztushívőknek.

          A Nagytemplomban és a Zárda kápolnában nagyböjt péntekjein este ¼ 6-kor végezzük a keresztúti ájtatosságot, a Kálvárián du. 3-kor imádkozzuk a keresztutat.

          Március 15-én, csütörtökön, Nemzeti ünnepünkön de. 9 órakor ökumenikus imádság lesz hazánkért, nemzetünkért.

          Plébániánk nagyböjti lelkigyakorlata március 23-24-25 péntek–szombat az esti, virágvasárnap a de. 10 órai szentmisék keretében lesz. Lelkigyakorlatunkat Dr. Kránitz Mihály atya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának dékánja, professzora vezeti. 

          A városi betegek húsvéti gyóntatását március 19-én, hétfőn végezzük. Kérjük a testvéreket, hogy a plébánián jelentsék beteg, járni nehezen tudó hozzátartóikat.

          Plébániánk lapját, az Ünnepei Harangszó legújabb számát a testvérek a szokott helyen találják. Szívesen fogadunk adományt a lap előállításának költségeihez.

           Autóbuszt indítunk Brenner János atya boldoggá avatására Szombathelyre május 1-én, kedden.  Az útiköltség 1.000 Ft. Jelentkezni lehet a plébánián.

          Az Egyházmegyei Karitász a „Családok a családokért” adománygyűjtő akciója Virágvasárnapig tart. Gyűjtőperselyt lehet vinni, és abban is elhelyezhető az adomány, melyet a plébániára kell hozni, valamint a karitász perselybe is lehet pénzadományt tenni.Az összegyűlt adományokból a plébániák karitász csoportjai a helyi rászoruló családokat támogatják. Szeretettel kérjük a kedves hívek nagylelkűségét.

         Zarándoklat indul Medjugorjéba július 4-9 közöttPlébániánk zarándoklatot szervez Olaszországba október 20-25 között. Erre a zarándoklatra csütörtökig lehet jelentkezni, mert a szállodát előleggel befizetésével sürgősen foglalni kell. Ehhez pedig megfelelő létszám is kell. A zarándoklatok ismertetője a hirdetőtáblán olvasható.           

         Jövő vasárnap Nagyböjt 5. vasárnapja lesz.  Jövő vasárnap du. 4-kor családos szentmise lesz a Zárdában.

Pózván jövő vasárnap szentségimádás lesz: 8-kor szentmise, a szentmise után szentségkitétel, 11 órakor szentóra, szentségeltétel.